De olieprijs bleef na het OPEC-akkoord over een productieplafond drie maanden lang stabiel. Er werd van uitgegaan dat vraag en aanbod beter in balans zouden komen door dit akkoord, maar de markt begint het vertrouwen te verliezen.

Dat schrijft Belegger.nl op basis van een note van Pieter Schop, senior portfolio manager equity specialties bij NN Investment Partners.

"We wisten dat er niet direct een nieuw evenwicht zou ontstaan. De overproductie door sommige OPEC-leden vlak voor het akkoord komt nu pas op de eindbestemming aan omdat het verschepen weken duurt", schrijft Schop. 

"Aangezien de VS beschikt over de grootste beschikbare opslagcapaciteit ter wereld, komt een onevenredig deel van de overproductie daar terecht. Nadat deze olie eenmaal is verwerkt zal naar verwachting het proces van herbalancering intreden." Daarnaast verwacht Schop dat de verbeterde macro-economische verwachtingen in de wereld waarschijnlijk gunstig zijn voor de vraag naar olie. Hierdoor zullen de voorraden van raffinageproducten teruglopen. 

Productiebeperking onvoldoende

Toch ziet hij een aantal tegenkrachten. Zo ondermijnt de snelle reactie van de Amerikaanse schalie-oliesector de effectiviteit van de OPEC. "Naar verwachting zal de extra Amerikaanse productie ongeveer de helft van de voorgenomen productiebeperking van de OPEC teniet doen."

Het gevolg is dat de productiebeperking van de OPEC mogelijk onvoldoende is om de hoge voorraden weg te werken. De markt heeft hierdoor mogelijk extra maatregelen nodig. Ook verwacht Schop dat de meeste exploitatieprojecten die in de hoogconjunctuur tussen 2011 en 2014 werden goedgekeurd, dit jaar en volgend jaar extra vaten gaan leveren.

Gunstige vooruitzichten

De portfoliomanager wijst op onderstaande grafiek waaruit blijkt dat de sterkste prijsstijgingen zich voordoen als de olievoorraden onder de 57 dagen zakken. "Alleen onze meest optimistische prognose brengt ons tegen het eind van 2017 dicht bij dat niveau maar dat kan van korte duur zijn omdat de trend naar verwachting in 2018 zal omslaan."

Toch is er hoop is voor na 2018, want NN IP verwacht dat het overaanbod buiten de VS tegen die tijd snel zal afnemen. "De vooruitzichten voor de langere termijn zien er daardoor gunstiger uit. Dit is echter nog ver weg."

Shell en BP

Wat betreft beleggingen is de portfoliomanager behoudend gepositioneerd en is er de voorkeur voor bedrijven die minder afhankelijk zijn geworden van de olieprijs. "Shell en BP hebben bijvoorbeeld sterk in de kosten gesneden om de break-even-niveaus flink te verlagen. Daarnaast hebben ze onderdelen verkocht om hun schuldenniveaus terug te brengen. Beide maatregelen ondersteunen het aantrekkelijke dividend dat voor veel beleggers belangrijk is."

Ook de raffinagesector, die een lage correlatie heeft met de olieprijs, vindt Schop aantrekkelijk. "Dankzij gunstige fundamentals voor de sector en specifieke bedrijfsmaatregelen kunnen raffinaderijen hun schulden terugdringen en het dividend verhogen. De lopende investeringen in het midstream-segment zorgen voor spreiding en meer stabiele rendementen. De sector zal ook het sterkst profiteren van de verwachte veranderingen als gevolg van het presidentschap van Trump, met mogelijke belastingverlagingen en lagere kosten van regelgeving."