Wie ooit heeft bedacht dat een belegger precisie of perfectie nodig heeft, heeft het volledig bij het verkeerde eind. Enerzijds omdat precisie in een niet-mechanisch systeem als een aandelenmarkt niet bestaat, anderzijds omdat ook de beste beleggers ter wereld wel beter weten dan te streven naar een onhaalbaar ideaal.

Dat stelt Joshua Brown van The Reformed Broker in een wat ouder, maar daarom niet minder relevant artikel.

Als je een bepaald beleggingsdoel wilt bereiken tussen tien en dertig jaar van nu, dan is het fijn om statistieken te hebben die vertellen of je op het goede spoor zit. Maar het is gevaarlijk om geobsedeerd te raken door die getallen en daardoor over te gaan tot irrationele beslissingen.

In het beheren van portefeuilles kan het streven naar perfectie leiden tot onnodige complexiteit - en beleggen is op zichzelf al complex genoeg.

Bestendigheid belangrijker dan herbalanceren

Goed nieuws voor de lezers die zenuwachtig zijn geworden van het loslaten van perfectie. In zijn blog haalt Brown een onderzoek van Vanguard aan, waaruit blijkt dat een perfect geoptimaliseerd herbalanceringsproces niet nodig is voor goede prestaties op de lange termijn.

In een studie uit 2010 vergeleek Vanguard de populairste methoden van herbalancering en kwam tot de conclusie dat geen van de methoden significant beter werkte dan de andere. Het sleutelwoord hier is: bestendigheid. Het bleek van belang om vast te houden aan de gekozen strategie en niet te reageren op gebeurtenissen in de markt. 

Uit deze tabel blijkt dat vrijwel alle portefeuilles ruim tachtig jaar later gelijk over de finish komen, met enkele kleine verschillen in onder meer volatiliteit.

Houd vast aan het plan

In de echte wereld zijn er uiteraard maar weinig beleggers die zo'n lange tijdshorizon hebben. Maar de belangrijkste conclusie die hieruit kan worden getrokken is dat we vast moeten houden aan ons plan en onze strategie, ongeacht wat er elke dag in de headlines wordt geroepen. En wat betreft het streven naar perfectie: dat kun je volgens Brown beter buiten de arena van de beurs proberen.