Is het tijd om weer in goud te stappen? Dat is de vraag die Schroders zichzelf stelt en maar meteen met een ja beantwoordt. Want de inflatie stijgt en de politieke risico's nemen toe.​

Een argument tegen goud is dat de waarde moeizaam te bepalen is. De fundamentals van het edelmetaal zijn moeilijk vast te stellen omdat ze er volgens sommige beleggers eenvoudigweg niet zijn. Goud heeft geen intrinsieke waarde, geen kasstroom, geen winst, geen dividend en biedt geen couponrente.

Maar goud reageert wel degelijk op macro-economische factoren. Nu de inflatie begint te stijgen en de politieke risico's toenemen, roeren de goudbeleggers of gold bugs zich weer, ondanks dat de rente weer oploopt, wat meestal slecht is voor goud.

Liever mijnen

De belangrijkste overweging om te beleggen in grondstoffen en met name in edelmetalen zoals goud en zilver, is volgens grondstoffenspecialist James Luke ter bescherming tegen inflatie. "Door de kwantitatieve verruiming die de centrale banken wereldwijd hebben toegepast, lijkt hogere inflatie in de toekomst onvermijdelijk."

Volgens Luke zijn de omstandigheden om in goud te beleggen nog altijd gunstig, onder meer vanwege de hoge schuldenberg wereldwijd die niet zomaar verdwijnt. Dat maakt centrale banken huiverig om de rente te snel te verhogen en houdt de reële rente laag met zelfs de mogelijkheid dat hij negatief wordt als de inflatie accelereert.

"Gezien de hoge blootstelling van beleggers aan traditionele beleggingscategorieën neemt de noodzaak toe om aantrekkelijke en niet-gecorreleerde alternatieve beleggingen te vinden."

De grondstoffenspecialist ziet de beste goudkansen in aandelen in goudmijnen. Deze aandelen zijn volgens hem goedkoop. Ook worden goudmijnen volgens hem tegenwoordig beter gemanaged dan vroeger door meer focus op de kasstroom en kostenbeheersing.