Door de aantrekkende groei, stijgende inflatie en stijgende huizenprijzen (in ieder geval in de noordelijke landen) pleiten sommige experts voor een versnelde afbouw van het opkoopprogramma door de ECB. Willem Verhagen, econoom bij NN Investment Partners, ziet dat totaal anders.

"Er zijn belangrijke redenen waarom de ECB het huidige monetaire beleid zou moeten handhaven, waarschijnlijk tot ver in 2018", schrijft Verhagen in een commentaar.

"De inflatieverwachtingen zijn weer onder de doelstellingen beland. We bewegen mee met de wereldwijde grondstoffeninflatie, maar er is een groot risico dat de lage 'echte' inflatie of kerninflatie zichzelf in stand zal houden. De looninflatie is een belangrijke katalysator en alle indicatoren wijzen op zeer gematigde trends. Er is een periode van oververhitting nodig om ze opnieuw te verankeren."

Nog niet op eigen benen

Verder vindt Verhagen dat het herstel nog niet op eigen benen kan staan en dat er monetaire steun nodig is totdat het groeimomentum sterk en duurzaam is. "Het herstel van kredietverlening is te danken aan de monetaire beleidssteun, maar ook de overgang van bezuinigingen naar een voorzichtige begrotingsexpansie."

Ook vertrouwen is een aspect dat we niet moeten vergeten, vindt de econoom. "Dat is een belangrijke stimulans voor het herstel. Het monetaire beleid is ook in dat opzicht van waarde, want het zorgt voor een putoptie die het financiële klimaat beschermt tegen politieke risico's."