Zo voorkom je dat emoties je beleggingssucces in de weg staan

Emoties staan beleggers in de weg om hun rendementsdoelstellingen te halen. Hun rendement blijft achter bij het rendement dat wordt behaald door indices en beleggingsfondsen, blijkt keer op keer uit wetenschappelijk onderzoek.

Om die spiraal te doorbreken is meer nodig dan de standaardinventarisatie zoals die nu door banken en vermogensbeheerders wordt toegepast. Dat stelt Lodewijk van der Kroft, partner bij Comgest Benelux, in een whitepaper, schrijft IEXGeld.

De standaardinventarisatie die leidt tot een risicoprofiel van beleggers wekt slechts 'schijnveiligheid', aldus Van der Kroft, "omdat het invullen van een vragenlijst geen recht doet aan de emoties."

In zijn ogen zouden beleggers (of vermogensbeheerders in hun plaats) er goed aan doen om praktische beleggingsbeginselen te formuleren, om zo te voorkomen dat ze zich tijdens volatiele periodes laten leiden door hun emoties.

Om wat voor beginselen hebben we het dan precies? Van der Kroft wijst op het belang van de drie begrippen: beleggingshorizon, risicomanagement en rendement. 

1. Beleggingshorizon

Beleggen vraagt om een lange adem. "Aandeelhouders speculeren te vaak en hanteren een te korte beleggingshorizon."

Maar: let op, kijk niet te vaak! "Financiële markten kenmerken zich door een constante informatiestroom. Helaas is het overgrote deel van deze informatie ruis, die beleggers nodeloos kan afleiden bij het realiseren van beleggingsdoelstellingen op de lange termijn."

2. Risicomanagement

Beleg in wat je begrijpt. "Er wordt over het algemeen te veel aandacht besteed aan volatiliteit," vindt Van der Kroft. "Volatiliteit zie ik niet als een risico, maar als een kans voor de langetermijnbelegger." Begrijpen waarin je belegt is net zo belangrijk als begrijpen waarom je belegt.

Een effectenportefeuille moet solide zijn onder verschillende omstandigheden. Volgens Van der Kroft hebben beleggers de afgelopen jaren te eenzijdig ingezet op een enkel scenario, waaronder de dotcom-bedrijven en gestructureerde producten.

3. Rendement

Waardering is heel belangrijk, maar niet het allerbelangrijkste. "Voor de langetermijnbelegger in groeiende bedrijven is de winstgroei per aandeel van veel groter belang dan de prijs die destijds werd betaald voor het aandeel."

Beperken van verlies is belangrijker dan maximalisatie van winst. Beleggers lopen volgens Van der Kroft een asymmetrisch risico op verlies en dat is van grote invloed op het rendement van hun portefeuille. "De menselijke psychologie sluit daar op aan: verlies wordt als veel erger ervaren dan de blijdschap bij een even grote winst."

Tip de redactie