Europese aandelen zijn goedkoop, de bedrijfswinsten stijgen en de macro-economische indicatoren zijn  positief. Toch blijven Europese aandelen dit jaar wederom achter bij die uit de Verenigde Staten. En dat terwijl veel beursanalisten begin dit jaar (wederom) een outperformance van Europa voorspelden.

Hoe kan dat? De beursanalisten van Nordea Asset Management wijzen in een deze week verschenen rapport op drie oorzaken: politieke onzekerheid, angst voor China en stagnerende kredietgeving aan bedrijven.

Onzekere verkiezingen

De meest voor de hand liggende oorzaak voor het achterblijven van Europese aandelen is volgens Nordea de politieke onzekerheid. De verkiezingen in Nederland, Frankrijk, Duitsland en misschien Italië kunnen overwinningen opleveren voor populistische partijen. En als die overwinning groot genoeg zijn kan dat de hele EU op zijn grondvesten doen trillen. Geert Wilders en Marie le Pen zijn er immers duidelijk over dat zij die EU willen opblazen. Het is een vooruitzicht waarvan beleggers gruwelen.

Het goede nieuws is dat de verkiezingen waarschijnlijk positief uitvallen. De trend dat populistische partijen alsmaar groter worden is de laatste weken en maanden immers gestopt. Van de andere kant merkt Nordea op dat er niks zo onvoorspelbaar is als de politiek. Verrassingen zijn niet uitgesloten, wat beleggers terughoudend maakt.

Chinese landing

Hetzelfde geldt voor China. De angst voor een harde landing van China is gaandeweg 2016 weliswaar steeds verder op de achtergrond geraakt, maar is dat wel terecht? Nordea wijst erop dat de Chinese groei in 2016 vooral kon herstellen door een nieuwe bloei van de kredietverlening, en dat is riskant voor een land dat toch al diep in de schulden zit.

Nordea denkt dat vooral exportwereldkampioen Duitsland eronder zou lijden als de kredietverlening in China weer terugvalt. Nederland met zijn open economie heeft dan ook een probleem.

Te weinig krediet

Waar China te veel kredieten vergeeft aan consumenten en bedrijven is in Europa het omgekeerde het geval. Volgens Nordea een groot probleem, omdat Europese bedrijven voor het doen van investeringen veel meer afhankelijk zijn van de banken dan hun Amerikaanse collega's.

En om de cirkel rond te maken heeft de tegenvallende kredietverlening in Europa volgens Nordea weer te maken met het onzekere politieke klimaat.

Nordea zelf blijft positief over Europese aandelen, maar vol instappen is misschien toch niet de beste strategie. Wacht nou eerst maar even tot de politieke mist optrekt, is het advies.