Beleggers maken zich zorgen over de drukke politieke agenda voor dit jaar. Ze kunnen zich echter beter bezighouden met de winstontwikkeling van bedrijven.

Dit stelt Andrew Milligan, hoofdstrateeg bij Standard Life Investments. 

Milligan stelt in een note dat de markten worden beïnvloed door politieke onzekerheid, veroorzaakt door verkiezingen in Europa, spanningen op geopolitiek vlak in Azië en het Midden-Oosten en beleidsvoornemens van Trump in de Verenigde Staten.

Bij het bepalen van de asset allocatie laat Milligan zich niet leiden door politieke gebeurtenissen. Hij kijkt daarentegen liever naar drie factoren die volgens hem zorgen voor een verdere verbetering van de businesscyclus in 2017.

Olie, voorraden en bedrijfswinsten

De eerste factor heeft te maken met de nieuwe opstelling van de Opec, die zorgt voor stabilisatie van de olieprijs boven de 50 dollar per vat. Dat markeert volgens Milligan de start van een cyclus om meer te investeren in de energiesector en dat kan positief uitpakken voor de wereldeconomie, wanneer de energiekosten niet veel meer stijgen.  

De tweede pijler die kan zorgen voor een verbeterende businesscyclus wordt gevormd door het afbouwen van voorraden dankzij toenemende consumentenbestedingen, aantrekkende arbeidsmarkten en accommoderende financiële omstandigheden.

Tot slot kunnen de bedrijfswinsten flink opgestuwd worden door de bedrijfswinsten in de Verenigde Staten die baat hebben bij de aangekondigde belastingverlagingen en vermindering van regulering. 

Wat betreft bedrijfswinsten voorspellen analisten een winstgroei van 12 procent op jaarbasis voor S&P 500-bedrijven. Dat lijkt volgens Milligan wat veel, maar veel zal afhangen van de belastinghervormingen in de Verenigde Staten. 

Hogere dollar

Standard Life Investments laat weten flink gepositioneerd te zijn in Amerikaanse high yield-obligaties (obligaties van bedrijven met een lage kredietwaardigheid), opkomende markten-obligaties en Europese REIT's voor inkomensdoeleinden. De vermogensbeheerder is daarnaast licht overwogen in aandelen wereldwijd en dan met name in Amerikaanse, Japanse en in opkomende Europese markten. 

Aandelen uit opkomende markten zouden tegenwind kunnen ervaren in de vorm van hogere leenkosten in dollar en de stijgende dollar. 

Standard Life verwacht verder dat de algemene inflatie hoger zal koersen in de loop van het jaar. Centrale banken kijken vooral naar de kerninflatie bij het nemen van beslissingen en het is nog de vraag of de kerninflatie volgt.

Beleggers moeten rekening houden met minimaal twee renteverhogingen dit jaar in de Verenigde Staten, zo ook in 2018. Wanneer het begrotingsbeleid substantieel wordt verruimd, kan dit zorgen voor meer rentestappen. In combinatie met wetgeving over het repatriëren van kasgeld vanuit het buitenland, kan dit zorgen voor positieve steun aan de Amerikaanse dollar.