Kansen in de Chinese dienstensector

Dat de economische groei in China lager is dan in het verleden is geen reden om niet te beleggen in de Chinese dienstensector.

Dat schrijft Bin Shi, verantwoordelijk voor China Equity Strategies voor UBS Asset Management.

Shi beaamt dat de groei lager is dan in het recente verleden. Ook beseft hij dat het land een schuldenprobleem heeft. Maar beide ontwikkelingen zijn het gevolg van de omschakeling van de Chinese economie van een door export gedreven industrie naar een waar de dienstensector de dienst uitmaakt.

Juist in die sector zijn aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden te vinden. Shi wijst op het feit dat de dienstensector sinds 2011 een groter deel uitmaakt van het nationale inkomen dan de industrie. Halverwege 2016 bedraagt het aandeel voor de dienstensector 54 procent, terwijl industrie goed is voor 38 procent.

Anticiperen op herweging

De verwachting is dat de groei van de dienstensector hoger zal zijn dan de verwachte groei voor de gehele Chinese economie van 6,5 procent.

Het schuldenprobleem is volgens de strateeg geconcentreerd in de door staatsbedrijven gecontroleerde industrie. In de dienstensector hebben bedrijven te maken met een lage schuldquote. Het belang van de staatsbedrijven met hun hoge schulden zal in de komende jaren afnemen.

Voor beleggers is het interessant om te kijken naar bedrijven met leidende posities in de gezondheidszorg en op IT-gebied. De grote Chinese beursindices weerspiegelen de verwachte groei van dit soort bedrijven nog niet.

Beleggers kunnen profiteren door te anticiperen op een toekomstige herweging van de beursindices ten faveure van dit soort bedrijven.

Tip de redactie