Duurzaam beleggen is in de beleggingswereld één van de belangrijkste trends. De Nederlandse pensioensector is voorloper in het incorporeren van maatschappelijk verantwoord ondernemen in het beleggingsbeleid. 

Daarentegen is duurzaam beleggen onder particuliere beleggers in Nederland nog niet erg populair. Medio 2016 is 6,8 procent van het particuliere fondsvermogen belegd in echt duurzame beleggingsfondsen.

Ondanks de beperkte focus van Nederlandse particuliere belegger op duurzaam, is het aantal beschikbare duurzame fondsen op de Nederlandse markt in de afgelopen drie jaar met ruim de helft toegenomen. Een groot deel van deze stijging is toe te schrijven aan nieuwe indexfondsen.

Strenge criteria

AF Advisors heeft de wereldwijd beleggende aandelenfondsen met een duurzaam karakter die in Nederland worden aangeboden aan strenge selectiecriteria onderworpen.

Naast factoren als rendement, risico en kosten is gekeken naar de kwaliteit van het beleggingsteam, cashflows, informatievoorziening en consistente prestaties is gekeken naar hoe ESG (Environmental, social and corporate governance)-criteria zijn toegepast in het beleggingsproces. De fondsprestaties zijn over een periode van zowel drie als vijf jaar beoordeeld.

Om in aanmerking te komen voor een plaats in de Top 10 moeten de fondsen naast door de Nederlandse wet verplichte uitsluiting van clustermuntiebedrijven, andere duurzame criteria hanteren. Een eerste stap is het volgen van de UN Global Compact-richtlijnen (UNGC). Die binden bedrijven aan tien principes op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en anti-corruptie.

Donkergroen

Nog een stapje duurzamer is het uitsluiten van bedrijven op basis van ESG-criteria, die verder gaan dan de UNGC-richtlijnen. Veel assetmanagers hebben een verantwoord beleggen-beleid ontwikkeld met eigen ESG-criteria. Ze stemmen bijvoorbeeld op aandeelhoudersvergaderingen en gaan in gesprek in bedrijven over duurzaamheid.

De volgende stap is alleen beleggen in bedrijven die het beste voldoen aan bepaalde ESG-criteria. Dit heet de best in class-aanpak. De meest donkergroene trap is impact investing, waarbij alleen belegd wordt in bedrijven die sociale en/of milieudoelen nastreven. Nederlandse particuliere beleggers hebben nog maar weinig wereldwijde impact investing-mogelijkheden.

De beste tien fondsen

Nederlandse assetmanagers zijn met vier fondsen goed vertegenwoordigd in de Top 10 van beste wereldwijd duurzaam beleggende aandelenfondsen. De lijst wordt aangevoerd door het Delta Lloyd Equity Sustainable Global fonds. Het fonds hanteert naast uitsluitingscriteria een best in class-aanpak, en laat een iets hoger rendement zien dan de MSCI World tegen hetzelfde risico. Ook zijn de kosten het laagste van alle fondsen in de Top 10.

Bekijk hier de gehele Top 10.