De pro-protectionistische retoriek van The Donald is de grootste onbekende factor en een reëel risico voor de wereldeconomie. "Trump zou beter moeten weten."

Dat schrijft Torgeir Høien, fondsbeheerder van Skagen Tellus. 

"Vrije handel behoort tot essentie van kapitalisme. Protectionisme kan de VS, en in het ergste geval de wereldeconomie, in een recessie duwen."

Høien rekende er eigenlijk op dat Trump wel in toom zou worden gehouden door zijn staf, kabinet, Congres en Hooggerechtshof en dat zijn beleid daardoor niet veel zou verschillen van dat van zijn voorgangers. Maar zijn benoemingen, uitlatingen en eerste acties zijn protectionistischer dan hij aanvankelijk had verwacht.

Speelruimte Trump

"Trump heeft veel speelruimte om protectionisme door te voeren. Het kan natuurlijk ook tactiek zijn om met protectionistische dreigementen andere landen tot aanpassingen te dwingen en hun handelsbarrières te verlagen, waardoor uiteindelijk meer vrije handel en globalisering het resultaat is."

"Toch zijn er tekenen dat Trump echt gelooft dat de gemiddelde Amerikaan voordeel heeft bij een geïsoleerde opstelling van de VS. En wat dat betreft is er veel dat Trump op eigen houtje kan doen."

Dat protectionisme niet leidt tot meer welvaart, is volgens Høien uitgebreid beargumenteerd en gedocumenteerd.

Het beschermen van Amerikanen tegen goedkope Chinese en Mexicaanse producten is volgens Høien precies hetzelfde als Boeing en GM ontzeggen computers bij hun productie te gebruiken. "De productiekosten gaan omhoog en waardecreatie wordt beperkt."

Een argument tegen vrije handel is dat het ondanks de algemene welvaartsverhoging ook verliezers oplevert. Dit verklaart ook waarom protectionistische ideeën in bepaalde kringen blijven voortleven.

Høien: "De essentie van het kapitalisme is welvaartsontwikkeling dat wordt gedreven door kosteneffectieve innovatie. Het alternatief is een economie die tot stilstand komt."

Trieste gevolgen

Trumps protectionisme kan volgens Høien trieste gevolgen hebben. Hij begrijpt niet dat Trump er zo van gecharmeerd is. "Trump is miljardair geworden door dicht bij en ver van huis te ondernemen. Als geen ander moet hij begrijpen wat de voordelen van vrije handel zijn."

"Het zou triest zijn als de wereldeconomie in een nieuwe recessie belandt, omdat Trump en zijn adviseurs de wijsheid van grote economen als Hume, Smith en Ricardo niet serieus nemen."

Lees ook: Handelsoorlog? Deze bedrijven lopen gevaar