Vier trends voor de fondsenmarkt

Hoe zal de fondsenmarkt zich ontwikkelen in 2017? 

Morningstar zette vier trends op een rij. 

Meer overnames

In 2016 waren er al Janus en Henderson, NN en Delta, Amundi en Pioneer, en die trend zet zich in 2017 door. Ook ETF-aanbieders zijn volgens Morningstar op overnamepad. Fondshuizen zien zich geconfronteerd met toenemende regelgeving, verhoogde concurrentie tussen passieve en actieve strategieën en voor actieve fondshuizen steeds meer druk om hun toegevoegde waarde te bewijzen. Consolideren verlicht de bovenstaande zorgen, aldus Morningstar.

Kosten, kosten, kosten

Kosten voor beleggingsproducten bewegen naar steeds lagere niveaus. De trend van lagere kosten zal onder ETF's (lees hier wat een ETF precies is) in 2017 doorzetten. Zeker wanneer de populariteit van deze passieve producten aanhoudt en het vermogen onder beheer toeneemt. Vanuit de actieve hoek kan daardoor ook weleens een beweging in gang worden gezet om de vergoedingen te verlagen, zo denkt de fondsbeoordelaar. 

Actieve fondsen actiever

Actieve fondshuizen dienen steeds meer te bewijzen dat zij hun beloftes van actief beheer waarmaken. Vanuit toezichthouders, zowel nationaal als op Europees niveau, wordt de druk opgevoerd.

Duurzaam niet meer weg te denken

In 2016 kwamen er 101 duurzame beleggingsproducten op de Europese markt en die trend zet door, verwacht Monrningstar.

Tip de redactie