Het optimisme onder particuliere beleggers neemt iets af. Nog maar 32,5 procent verwacht een AEX-stijging van 2 procent of meer in januari.

Dit blijkt uit de maandelijkse sentimentspeiling van IEX, de IEX Bull/Bear Enquête.

De IEX Bull/Bear Indicator - de optelsom van alle vragen uit de enquête - is iets gezakt ten opzichte van december, maar er staat nog altijd een mooie 53,2 op de borden voor januari. De indicator werkt hetzelfde als de inkoopmanagersindices: een getal van 50 is neutraal, erboven is bullish en eronder bearish. 

De 613 deelnemers aan de enquête zijn over het algemeen wel iets negatiever geworden. Bij alle vragen is het aantal optimistische (en zeer optimistische) stemmers afgenomen en het aantal pessimistische (en zeer pessimistische) stemmers juist toegenomen.

De grootste verschuiving is te zien bij de AEX-verwachting voor januari. Het aantal positieve beleggers is gedaald van 55 procent naar 35 procent en de negatieve stemmers zijn toegenomen van 13 procent naar 33 procent.

Alle verwachtingen

De volledige uitslag van de IEX Bull/Bear Enquête voor januari 2017 luidt als volgt (tussen haakjes de score voor december 2016):

Economische ontwikkelingen

 • Zeer optimistisch: 8,0 procent (was 11,2 procent)
 • Optimistisch: 49,6 procent (was 47,4 procent)
 • Neutraal: 28,7 procent (was 30,9 procent)
 • Pessimistisch: 10,6 procent (was 7,8 procent)
 • Zeer pessimistisch: 3,1 procent (was 2,8 procent)

Aandelenmarkten algemeen

 • Zeer optimistisch: 8,7 procent (was 11,6 procent)
 • Optimistisch: 41,0 procent (was 44,4 procent)
 • Neutraal: 27,2 procent (was 28,4 procent)
 • Pessimistisch: 18,8 procent (was 12,4 procent)
 • Zeer pessimistisch: 4,4 procent (was 3,2 procent)

AEX komende zes maanden

 • Omhoog: 47,3 procent (was 54,0 procent)
 • Neutraal: 34,3 procent (was 31,1 procent)
 • Omlaag: 18,4 procent (was 14,9 procent)

AEX komende maand

 • Omhoog: 35,2 procent (was 55,0 procent)
 • Neutraal: 31,5 procent (was 32,5 procent)
 • Omlaag: 33,3 procent (was 12,6 procent)

Aandelenkeuzes

De aandelenkeuzes van vorige maand pakten - ondanks dat ook de floppers in de plus sloten - positief uit. Een fictief long-shortfonds bestaande uit onderstaande longs en shorts zou een rendement van 0,9 procent hebben behaald.

Toppers voor december:

 • Royal Dutch Shell: +8,4 procent
 • ING: +4,0 procent
 • Aegon: +9,0 procent
 • Unilever: +3,3 procent

Floppers:

 • Altice: +15,9 procent
 • ABN Amro: +3,2 procent
 • Wolters Kluwer: +1,2 procent
 • Heineken: +0,8 procent

Voor januari kozen de deelnemers aan de IEX Bull/Bear Enquête:

 • Toppers: Ahold, ING, Royal Dutch Shell en Galapagos
 • Floppers: Altice, ABN Amro, Wolters Kluwer en Relx

Er deden 613 beleggers mee met deze IEX Bull/Bear Enquête.