Andrew Milligan, hoofdstrateeg van Standard Life Investments, ziet de politieke onzekerheden groeien, maar liever vestigt hij zijn aandacht op de groeiende bedrijfswinsten. 

Dat zijn de belangrijkste conclusies in de publicatie Politics, policy and profits.

De afgelopen periode van lage wereldwijde economische groei werd gekenmerkt door afnemende winsten van met name bedrijven actief in de grondstoffen en financiële sector.

Op zich is dat genoeg voor een economische recessie. Dat die er niet is gekomen, is volgens Milligan te danken aan een mix van extreem ruim monetair beleid, lagere investeringen, gematigde loongroei en de mogelijkheid die bedrijven hielden om te lenen op de kredietmarkten.

Milligan: "Het goede nieuws is dat de bedrijfswinstenrecessie ten einde lijkt te komen. Analisten verwachten een groei van de bedrijfswinsten van 12 procent voor 2017. Gaandeweg zal nog wel een aantal downgrades hierop volgen, maar in het algemeen ziet het totaalplaatje er rooskleurig uit." 

Hoe rooskleurig, wordt bepaald door de relatie tussen prijzen van input en output, lonen en productiviteitsgroei, en de verandering in energiekosten en de mate waarin de Amerikaanse dollar stijgt.

Politieke stress neemt toe

De financiële markten komen volgens Milligan meer en meer in de greep van politieke stress. Onverwachte uitkomsten bij aanstaande verkiezingen kunnen leiden tot aanpassing van grensoverschrijdend verkeer van kapitaal, arbeid, goederen en diensten.

Milligan: "Populisme is een sterke trend in veel landen. Overheden staan onder toenemende druk om de bevolking te beschermen tegen de negatieve effecten van globalisatie, zoals migratie en unfair trade. De onzekerheid voor beleggers is daarmee aanzienlijk gestegen." 

Milligan ziet maar weinig vooruitgang in structurele hervormingen, die nodig zijn om de lage inflatie te keren. Wel is er progressie zichtbaar in het begrotingsbeleid dat overheden voeren. Centrale banken roepen al langer dat naast een ruim monetair beleid ook meer overheidsbestedingen nodig zijn.

Omslag

"Japan is een goed voorbeeld van deze omslag. De beleidsmakers bouwen het Japanse beleid van kwantitatieve en kwalitatieve verruiming (QQE) af en zetten meer in op een stimulerende rol van de overheid om de groei in 2017 aan te jagen. In meer landen wordt serieus gesproken over een stimulerend begrotingsbeleid in combinatie met een ruim monetair beleid."

Net als de meeste andere economen verwacht Milligan dat de Fed de rente in december zal verhogen en vervolgens in 2017 langzaam verder naar een hoger niveau zal tillen.

De Bank of Japan (de centrale bank van Japan) zal niet bewegen tenzij de Japanse yen flink gaat stijgen. De grote onzekere factor is volgens Milligan de Europese Centrale Bank.

Standard Life Investments gaat er nog altijd van uit dat QE na maart 2017 wordt voortgezet, omdat de kerninflatie nog niet in de buurt van de doelstelling is. Maar waarschijnlijk zal het tempo waarin de ECB obligaties opkoopt, worden vertraagd, omdat de hoeveelheid obligaties die de ECB kan bezitten niet onbeperkt is.

Beleggingsvisie

De financiële markten staan op een belangrijk kruispunt. Er is de laatste tijd een rotatie gaande van dure dividendaandelen richting meer cyclische sectoren. Voor Milligan is duurzaam rendement de belangrijkste leidraad.

Standard Life Investments blijft onderwogen in cash en overwogen in assets die inkomen genereren, zoals high yield-obligaties, opkomende markten schulden en beursgenoteerd Europees vastgoed.