De unieke eigenschappen van individuele aandelen en obligaties bepalen in hoge mate het beleggingsgedrag

Dat blijkt uit een analyse van De Nederlandsche Bank (DNB) van de Securities Holdings Statistics.

Centrale banken in de eurozone houden in deze database sinds 2014 gegevens bij over wie individuele aandelen en obligaties bezit. Uit de data is bijvoorbeeld af te leiden hoeveel aandelen Apple of Volkswagen Nederlandse pensioenfondsen aanhouden.

Banken in de eurozone zijn de grootste obligatiebezitters met ongeveer 4,1 biljoen euro, terwijl huishoudens en pensioenfondsen veel minder vastrentende waarden bezitten. Banken hebben gemiddeld twee derde aan obligaties uit het eigen land op de balans staan. De portefeuille van verzekeraars bestaat voor circa de helft aan obligaties en beleggingsfondsen voor ongeveer een kwart.

In het geval van aandelen zijn beleggingsfondsen en huishoudens de grootste beleggers. Maar er zijn verschillen in binnenlands en buitenlands bezit. Beleggingsinstellingen en pensioenfondsen beleggen meer dan drie kwart van hun portefeuille in buitenlandse aandelen, voor huishoudens is dit minder dan een kwart.

Grote invloed

De eigenschappen van individuele aandelen en obligaties hebben grote invloed op het beleggingsgedrag, volgens de studie. Zo geven banken de voorkeur aan obligaties met een variabele couponrente, terwijl verzekeraars en pensioenfondsen liever beleggen in vastrentende obligaties.

Banken hebben een voorkeur voor obligaties die ze in onderpand kunnen brengen bij de centrale bank, terwijl andere beleggers hier minder belang aan hechten. Verzekeraars houden vooral obligaties aan met een lange resterende looptijd, terwijl banken en beleggingsfondsen kiezen voor obligaties met kortere resterende looptijden.

Eerder maakte onderzoek van DNB duidelijk dat bilaterale barrières van grote invloed zijn op het beleggersgedrag, zoals de afstand tussen het land van de belegger en het land van de uitgever van het aandeel of de obligaties