Elke dag verschijnt er een ander wisselkatern op NU.nl, waar wat houden deze rubrieken eigenlijk in? Het is praktisch ingestoken servicejournalistiek die volledig gericht is op de lezer.

Marleen Luijt coördineert een team van twaalf mensen dat zich geheel richt op servicejournalistiek voor verschillende titels, waaronder NU.nl. Het team bestaat uit acht redacteuren, een vormgever, een productmanager, een SEO-specialist en een contentplanner. Samen spelen zij in op de wensen van de lezer.

De servicejournalistiek van NU.nl is ingedeeld in wisselkaternen; elke dag staat een ander onderwerp centraal. Op maandag is dat geld, op dinsdag ondernemen, op woensdag werk, op donderdag gezondheid, op vrijdag eten en drinken, op zaterdag wonen en op zondag kind en gezin. We beantwoorden vragen rondom deze thema's en hopen de lezer zo van dienst te zijn.

We proberen met onze servicejournalistiek dicht op het nieuws te zitten. We spelen bijvoorbeeld in op de verhalen over energieleveranciers die omvallen. Wij maken dan een artikel met als insteek: wat moet de lezer doen om niet de dupe te worden? Nieuwberichten zijn vaak abstract en wij maken concreet wat het bericht voor de lezer betekent en welke stappen een lezer het best kan zetten. Een ander voorbeeld zijn de problemen met laadpalen. Wij zien dat dit leeft in het nieuws en vervolgens maken we een overzichtsstuk met oplossingen en loketten waar je het best om hulp kunt vragen.

Wij bepalen onze items vanuit drie verschillende facetten. Ten eerste bouwen wij op onze journalistieke voelsprieten. We kijken hoe vaak een artikel gelezen wordt, welke discussies er gevoerd worden in de NUjij-reacties en wat op basis daarvan een logische servicevraag is. Wij denken constant: hoe kunnen wij de lezer helpen? Ten tweede hebben wij een SEO-specialist die bekijkt naar welke termen veel gezocht wordt op Google en wat er dus leeft in de samenleving. Tegen het einde van het jaar zijn dit bijvoorbeeld zorgverzekeringen, omdat dat het moment is om een nieuwe verzekering af te sluiten. Daar spelen wij vervolgens op in. Tot slot zijn er ook vaste inhaakmomenten, zoals seizoenswisselingen en vakanties, thema's waar het merendeel van de samenleving mee te maken heeft. Hierin zijn wij de lezers voor: wij geven ze iets waar ze op korte termijn iets aan hebben.

Servicejournalistiek is typisch iets van nu, omdat er online veel meer mogelijkheden zijn. Vroeger had je een krant en daar moest je het als lezer mee doen, nu is er ruimte voor interactie en daarmee gerichte journalistiek. Het doel is dan ook puur servicegericht: we willen het onderwerp niet aanpakken, maar we willen het luchtig maken, zodat de lezer het nieuws kan duiden en er misschien iets aan heeft.

Op servicejournalistiek werd voorheen neergekeken, maar dat is aan het veranderen. De onderwerpen zijn luchtig en werden daardoor niet gewaardeerd. Populaire journalistiek is in de ogen van journalisten al snel minderwaardig. We merken nu dat dat sentiment is veranderd. Lezers hebben baat bij servicejournalistiek. Daarnaast worden de stukken kwalitatief steeds beter; ze staan zelfs regelmatig tussen de standaardrubrieken van een nieuwssite in plaats van uitsluitend op hun eigen katern.

Een groot voordeel van servicejournalistiek is dat er onderwerpen aan het voetlicht worden gebracht die in de eerste plaats niet per se nieuwswaarde hebben, maar wel interessant zijn voor de lezer. Het gaat om artikelen die in de 'normale' nieuwsstroom niet aan bod zouden komen, zoals de rubriek Wat verdient een… ?, waarin de salarissen binnen bepaalde sectoren worden besproken, en daarop aanhakend een artikel waarin we beschrijven hoe je het best kunt onderhandelen over je salaris - onderwerpen die enigszins taboe zijn, maar waar iedereen stiekem van smult en waar je ook daadwerkelijk iets van opsteekt.

In de toekomst willen we de servicejournalistiek nog meer op de kaart zetten. Helaas is er nog veel slechte servicejournalistiek in omloop. Ze is vaak clickbaitgericht en daardoor wemelt het van de clichés - een doodzonde. Wij nemen de lezer serieus en hebben als hoogste doel de lezer van dienst zijn. We mogen de lezer niet teleurstellen en moeten vernieuwend zijn, dus niet slechts een terugblik op het nieuws. Wij willen dan ook sneller zijn en nog dichter op het nieuws zitten. Als er iets speelt, willen wij gelijk te hulp schieten. Het is bijvoorbeeld op Prinsjesdag onze missie om direct na de troonrede een overzichtsartikel te publiceren met wat het nieuwe regeringsbeleid voor de lezer betekent.