DEN HAAG - De aanslagen in New York en Washington op 11 september hebben grote gevolgen gehad voor de privacy van burgers, ook in Nederland.

Dat zegt Jacob Kohnstamm, voorzitter van het College bescherming persoonsgegevens (CBP). ''Na 9/11 is een indrukwekkende lijst aan wetten goedgekeurd in het kader van terrorisme- en criminaliteitsbestrijding."

"Als je als politicus destijds kritisch was over dit soort wetsvoorstellen, werd je al snel verweten dat je heulde met de terroristen.’’

Identificatieplicht

Kohnstamm noemt twee voorbeelden van wetten die 'dankzij' 9/11 zijn goedgekeurd: de bewaarplicht van bel- en internetgegevens en de identificatieplicht. ''De identificatieplicht werkt in de praktijk als boeteverdubbelaar."

"Een junk die zonder te betalen met de metro in Amsterdam meerijdt, krijgt daar een boete voor en gelijk ook eentje omdat hij zich niet kan identificeren. Dat heeft niets met terrorisme- of criminaliteitsbestrijding te maken.’’

Bewaarplicht

Volgens Kohnstamm is er nog steeds geen overtuigend bewijs dat de bewaarplicht voor bel- en internetgegevens heeft bijgedragen aan de bestrijding van terrorisme. Dat geldt volgens hem ook voor de bewaarplicht van bel- en internetgegevens.

''Ook al is er van al die wetten die in de periode na 9/11 zijn ingevoerd, de toegevoegde waarde nog niet aangetoond, toch is er nog niet een van die wetten geschrapt. Dat is zorgelijk’’, aldus Kohnstamm.

Wel wijst hij erop dat in het huidige regeer- en gedoogakkoord opgenomen is dat ingrepen die moeten dienen ten gunste van terrorismebestrijding een horizonbepaling moeten krijgen. Dat wil zeggen dat er een termijn afgesproken moet worden. Wordt die termijn overschreden en hebben de maatregelen geen aantoonbaar effect gehad, dan worden ze weer afgeschaft.

Luchthavens

Ook de beveiliging op luchthavens die na de aanslagen flink is aangescherpt, heeft niet veel effect op de veiligheid. ''Je schoenen uitdoen, flesjes inleveren. Het roept heel veel ergernis op bij reizigers en geeft uiteindelijk alleen schijnbeveiliging.’’

Inmiddels komt de kritische houding tegenover privacygevoelige maatregelen overigens weer terug. ''De mensen die vlak na 9/11 in koor zeiden: ‘wij hebben niets te verbergen’, hoor je de laatste jaren wel protesteren, bijvoorbeeld tegen het elektronisch patiëntendossier (EPD) en de kilometerheffing omdat ze vinden dat hun privacy wordt geschonden."

"Ook de Consumentenbond zet tegenwoordig zwaar in op privacy. Mensen gaan hun privacy weer belangrijker vinden.’’