Groen Links windt zich weer op. Mensen, die zich afvragen of er wellicht informatie is verdraaid of wordt achtergehouden, zijn volgens Femke Halsema klimaatonnozelaars.

 Ik mag me dus nu net als een ieder die twijfels hardop uit durft te spreken als onnozel beschouwen. Wetenschappers en anderen, die vraagtekens zetten bij de klimaatverandering baseren zich volgens Femke Halsema op louche bronnen.

Heerlijk hoe GroenLinks weer een ieder die door durft te vragen, meteen de maat neemt. Enige zelfreflectie is GroenLinks vreemd. Het beschuldigende vingertje wordt weer geheven, alleen toevallig nooit naar zich zelf. Het zijn de moraalridders van deze tijd.

Laat er geen misverstand over bestaan. Het lijkt mij ook verstandig om zuinig met energie om te gaan en om niet afhankelijk te zijn ayatollahs, maar daar lijkt het GroenLinks niet om te gaan. Het gaat om moraliseren en altijd uitgaan van het eigen gelijk en daarbij voor een ieder hun norm als de enig juiste willen stellen.

Andersdenkenden in de klimaatdiscussie baseren zich volgens Femke Halsema op louche bronnen en als je, zoals ik voor de VVD heb gedaan, vraagt om een onderzoek naar mogelijke manipulatie met cijfers, word je als onnozel in de hoek gezet. Wie maar iets kritisch vraagt is kennelijk al verdacht. Raar, waarom toch die onverdraagzaamheid en achterdochtigheid?

Als er niets te verbergen is, zou je toch positief moeten staan tegenover onafhankelijk onderzoek . Helaas, zo niet bij GroenLinks en trouwens ook niet bij minister Cramer. Zijn zij wellicht wat onnozel of zit er meer achter? Ik hoop van niet, maar je zou het bijna gaan denken.