De gemeente Heemstede gaat zestien statushouders huisvesten in de noodopvangunits aan de Sportparklaan. Deze noodwoningen zijn neergezet voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen, maar het dorp hoeft minder Oekraïners op te vangen dan gepland. Daardoor is er zelfs nog extra ruimte over en de gemeente overweegt nu om daar jongeren te plaatsen.

Door berekeningen vanuit de overheid hoeft de regio Kennemerland minder Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Dat betekent dat Heemstede als onderdeel van die regio in totaal geen 150 maar 127 Oekraïners opvangt, waarvan ook een gedeelte in gastgezinnen verblijven.

In mei van dit jaar is de gemeente begonnen met het neerzetten van de noodwoningen voor vluchtelingen uit het door oorlog verscheurde land. De woningen staan onder andere aan de Kohnstammlaan en de Sportparklaan. Toen is toegezegd dat er alleen Oekraïners zouden komen. Daar wordt nu, door wisselende omstandigheden, vanaf geweken.

"We kunnen nu 16 statushouders in de 22 units onderbrengen. Dus we hebben ook nog 8 plekken over", zegt de burgemeester van Heemstede Astrid Nienhuis tegen NH Nieuws. "En we gaan als gemeente nadenken over hoe we jongeren gaan selecteren die daar bijgeplaatst kunnen worden, zodat ook zij een dak boven hun hoofd hebben. Misschien kunnen ze zelfs helpen met het inburgeren van de statushouders."

De 22-jarige Valentijn de Wagt, die tot hij ging studeren aan de Sportparklaan woonde, vraagt zich af of jongeren staan te popelen om de noodwoningen te betrekken. "Ik ken niet direct vrienden die er zouden willen wonen, ik denk dat ze dan liever nog thuisblijven wonen, al is het natuurlijk wel fijn om je eigen plek te hebben."

Dat jongeren zouden helpen met de inburgering van statushouders ziet hij voorzichtig wel zitten. "Dat zie ik wel gebeuren. Ik zou zelf de mensen op weg willen helpen en laten zien waar je boodschappen kunt doen. Ook zou ik helpen met de praktische zaken als de inschrijving of vragen over een DigiD."

De buurtbewoners die NH Nieuws heeft gesproken, staan niet onwelwillend tegenover de komst van statushouders in de noodopvang, al vindt Jantiene Visser wel dat de begeleiding vanuit de gemeente goed moet zijn.

"Ik heb niet veel moeite met de komst, je moet mensen een kans geven. Al weet ik niet hoe de mensen verder worden begeleid. Deze zorgen had ik ook bij de Oekraïense vluchtelingen, dus het ligt niet aan dat dit een andere groep is. Ik hoop gewoon dat de begeleiding goed is."

Buurbewoner Martijn Cedee had liever gezien dat de noodwoningen op een andere locatie waren gezet, al heeft hij er vrede mee dat ze nu hier staan. Het gaat hem om deze specifieke plek.

"Ik vind dit een ongemakkelijke locatie vanwege de afvalcontainers die ernaast staan. Door de sportvelden erachter is het in het weekend druk en hectisch met parkerende auto's en veel mensen. Volgens mij is dat geen ideale plek om mensen op te vangen. Zij willen rust en ruimte", aldus Martijn Cedee.

De statushouders zullen maximaal negen maanden worden opgevangen in de noodwoningen. Daarna moeten er permanente plekken zijn gevonden of semipernamenteplekken tot drie jaar. Wanneer de eerste statushouders komen is nog niet bekend. De kosten voor de noodunits en de opvang is voor rekening van het rijk.