Haarlem wil een inhaalslag maken om de fiets een prominentere plek te geven in de stad. Het is de bedoeling dat in 2030 korte afstanden 90 procent afgelegd worden per fiets of te voet en dat van en naar Haarlem 60 procent met de fiets of met openbaar vervoer gereisd wordt.

Tot nu toe scoort Haarlem onder het gemiddelde van de Nederlandse steden als het gaat om een goed fietsnetwerk in en om de stad en voor het aantal fietsenstallingen. Sinds 2019 probeert de gemeente hier verandering in aan te brengen door in eerste instantie snel verbeteringen aan te brengen.

Maar zoals in een ambitieuze nota is vastgesteld, is dat absoluut nog niet toereikend. Haarlem geeft nu maar 23 euro per inwoner per jaar uit aan zogenaamde fietsinvesteringen, terwijl 50 euro per jaar nodig zou zijn om de ambities te halen. Dat is omgerekend 6 miljoen euro extra per jaar aan investeringen.

De nota is een aanzet tot een politieke keuze die de nieuwe gemeenteraad van Haarlem moet nemen na de komende verkiezingen. Het huidige college van B&W vindt dat uiterlijk eind dit jaar een nieuw beleid vastgesteld moet worden.

Dan zou duidelijk gekozen moeten worden hoe en waar het fietsnetwerk in en om de stad verbeterd moet worden, waar nog meer fietsenstallingen moeten komen en hoe fietsers daar beter op gewezen kunnen worden. Ook is de vraag of de gemeente actief het deelfietsen moet stimuleren.

V&D-stalling niet voor 2023

Onlangs opende Haarlem een nieuwe fietsenstalling aan de Jansweg, naast het station. Maar er moet wellicht ook nog een uitbreiding van de fietsgarage onder het Stationsplein komen. En er is uitbreiding van het aantal parkeerplekken voor de fiets bij het station Haarlem Spaarnwoude en bij de R-net haltes nodig.

Wel wordt waarschijnlijk per 1 maart een nieuwe fietsenstalling bij de Raaksparkeergarage geopend, waarna er een verbod gaat komen op het stallen van fietsen op het Hortusplein.

Voor de zeer gewenste fietsstalling onder het voormalige V&D-gebouw in het centrum lijkt een overeenkomst met de nieuwe eigenaar in het eerste kwartaal van dit jaar rond te komen. Maar de gemeente verwacht niet dat eerder dan 2023 deze in gebruik genomen kan worden. Ook voor een parkeergarage voor fietsen onder de Nieuwe Groenmarkt moet weer een heel nieuw plan gemaakt worden.