De oudste stolpboerderij van Haarlem, Akendam, wordt snel wind- en waterdicht gemaakt. De gemeente wil hier 50.000 euro voor vrijmaken en vraagt de huidige eigenaar, Recreatieschap Spaarnwoude, ook 20.000 euro mee te betalen. De gemeente wil de boerderij daarna kopen om het een nieuwe bestemming te geven en ernaast zes Skaeve Huse te bouwen voor mensen die woonoverlast veroorzaken.

Na de definitieve keuze voor deze locatie voor de Skaeve Huse trokken de wijkraad en erfgoedvereniging Heemschut aan de bel over de belabberde toestand van de boerderij. Al veel eerder waren plannen voor een herbestemming van deze monumentale boerderij afgewezen. En ondertussen stortte de stolpboerderij steeds verder in, zoals te zien is in een eerder gemaakte reportage van NH Nieuws/Haarlem105.

Ook het onderzoek naar de herbestemming van de boerderij kost nog eens 70.000 euro. De gemeente Haarlem heeft een subsidie aangevraagd voor de herstelwerkzaamheden bij Cultureel Erfgoed. Als dat wordt goedgekeurd, is er minder gemeentelijk geld nodig.

De nieuwe functie van boerderij Akendam mag niet de plaatsing van de Skaeve Huse in de weg zitten. De gemeente Haarlem heeft na lang wikken en wegen besloten dat er binnen de gemeentegrenzen echt geen andere locatie beschikbaar is voor deze vorm van opvang. Maar volgens een startnotitie zal het 'niet eenvoudig worden om een passende nieuwe bestemming te vinden met behoud van sfeer en karakter van het complex'.

Veiligheids- en participatieplannen

De voorbereidingen voor de bouw van de zes Skaeve Huse, waar notoire overlastveroorzakers kunnen wonen, kost de gemeente een aardige som met geld: zo'n 170.000 euro wordt hiervoor gevraagd aan de Haarlemse gemeenteraad.

Het college van B&W realiseert zich dat de totale investering van het herstel van de boerderij en de ontwikkeling van de locatie voor Skaeve Huse een dure aangelegenheid wordt. En het is ook nog niet duidelijk of de boerderij een bestemming kan krijgen die financieel rendabel is. "Maar daar staat tegenover dat de huidige kosten voor de opvang van de beoogde doelgroep ook niet gering is", staat in de notitie.

De wijkraad en de historische verenigingen willen graag meedenken, hebben ze al aangegeven. De gemeenteraad buigt zich volgende maand over het voorstel.