Toekomstige brugklassers in Haarlem moeten vanaf dit schooljaar een top zeven van voorkeursscholen aangeven in plaats van de huidige top vijf. Ook mogen zij zich niet meer inschrijven in meerdere regio's tegelijkertijd. Dat hebben de Haarlemse schoolbesturen besloten.

"Het is dus niet meer mogelijk om een school in Haarlemmermeer en in Haarlem op het lijstje te zetten", legt Truus Vaes, woordvoerder van de gezamenlijke schoolbesturen, uit.

Zo'n 30 kinderen kregen vorig jaar te horen dat zij niet konden worden geplaatst op een van de scholen uit hun eigen top vijf. Zij moesten toen een keuze maken tussen het Coornhert Lyceum in Haarlem, het Ichthus Lyceum in Driehuis of het Vellesan College in IJmuiden. De ouders van deze uitgelote kinderen voelden zich hierdoor erg onder druk gezet.

"Daarna hebben we een uitgebreide evaluatie gehad", zegt Vaes. "Na een advies van de klachtencommissie zijn er meerdere maatregelen opgesteld die ervoor moeten zorgen dat de leerlingen in ieder geval op een van hun voorkeursscholen terechtkomen."

'Vervuiling van aanmeldingen'

Eén van die maatregelen is dat het aantal scholen dat kinderen mogen opgeven is verhoogd van vijf naar zeven. "Daarmee verhogen we de kans dat het lukt om alle leerlingen te plaatsen", aldus Vaes.

De tweede maatregel is dat leerlingen zich nog maar in één regio mogen inschrijven. "Vorig jaar bleek dat er leerlingen in meerdere regio's waren aangenomen, maar niet kwamen opdagen. Dan krijg je een vervuiling van aanmeldingen en dat willen we voorkomen. We dwingen de kinderen nu om een gerichtere keuze te maken."

Vaes zegt dat het niet zeker is of alle kinderen op deze manier op hun voorkeursschool terechtkomen. "Maar daar proberen we alles aan te doen. De kans dat kinderen worden uitgeloot, willen we zo klein mogelijk maken."