Haarlem gaat het vuurwerk helemaal verbieden. Een meerderheid van de gemeenteraad verwierp donderdagavond het voorstel van burgemeester Jos Wienen om nog een paar uitzonderingsgebieden in de stad aan te wijzen.

Tijdens eerdere behandelingen van nieuwe regels omtrent het afsteken van vuurwerk, leek er nog een meerderheid voor een paar uitzonderingslocaties in Haarlem waar het verbod niet zou gelden. Maar twee coalitiepartijen, de PvdA en GroenLinks willen duidelijk en helder stellen dat ze vinden dat vuurwerk te veel overlast veroorzaakt en te vervuilend is. De partijen CDA, ChristenUnie, de Actiepartij en SP Haarlem steunen dit rigoureuze verbod.

De uitzonderingsgebieden vinden veel meer raadsleden geen goed idee, omdat het te veel onduidelijkheid zou scheppen. De VVD en D66 wilden daarom liever dit jaar nog helemaal geen vuurwerkverbod. "Is het niet handiger om landelijk beleid hierover af te wachten?", vroeg Wouter Rutten van de VVD. Maar de rest van de Haarlemse gemeenteraad wil in ieder geval doorgaan op de ingezette koers om het vuurwerk uit de stad te bannen.

En uitzonderingsgebieden zouden volgens de politie niet te handhaven zijn. "En bij een verbod gaat de politie dat wel proberen", denkt raadslid Thessa van der Windt van D66, "maar dan heeft nietde vader met een paar vuuwerkpotten in de tuin van het Ramplaankwartier daar last van, maar wel de zestienjarige jongen in Schalkwijk." Ze vindt dat dat dan gaat neigen naar discriminatie.