Het is de inwoners van Meerwijk in Haarlem een raadsel hoe de gemeente na een grote renovatie in de buurt alle auto's weer in de straten geparkeerd wil hebben. Het is namelijk de bedoeling dat er nog maar aan één kant auto's mogen komen, terwijl dat nu aan beide kanten van de straat kan.

De grote renovatie gebeurt na het vervangen van de riolering in de wijk, waar dan gelijk ook de buurt als eerste in de stad klaargemaakt wordt voor aardgasvrij wonen. Ondergronds worden warmtebuizen aangelegd. De gemeente ziet dan ook haar kans om de verouderde straten op te knappen en met meer groen de buurt leefbaarder te maken en het regenwater beter op te kunnen vangen.

Maar dat gaat ten koste van parkeerplaatsen in de straten. Bewoners van Meerwijk hebben deze week tijdens verschillende informatieavonden laten weten dat ze er een hard hoofd in hebben. Zo ook Gerard Barton, die zijn ogen niet geloofde toen hij de tekeningen onder ogen kreeg. "Theorie en praktijk liggen hier ver uit elkaar."

Het verdwijnen van parkeerplaatsen uit de straat wordt gecompenseerd door het creëren van een aantal grotere parkeerplaatsen aan de randen van de wijk. Dan kunnen er volgens berekeningen van de gemeente evenveel auto's geparkeerd worden als nu het geval is. Dat staat in het voorlopig ontwerp dat tot en met 17 september ter inzage ligt.

"Maar dan wil ik wel weten waar, want Meerwijk is volgebouwd!", roept Gerard vertwijfeld uit. Voor zijn flat is er een braakliggend stuk grond, waar dan volgens hem meer dan genoeg parkeerplaatsen gemaakt zouden kunnen worden. Maar dat gaat hem ook niet worden weet hij. "Hier komt ook bebouwing met zestig woningen met meer auto's, dus het probleem wordt alleen maar groter."