Veertig dakloze Nederlanders van Afghaanse afkomst zijn opgevangen op de Liberty Ann die sinds woensdag in het Spaarne ligt. Het gaat om 26 volwassenen en 14 kinderen.

Op het passagiersschip heeft Haarlem tijdelijke opvang verzorgd voor maximaal 150 evacués uit Afghanistan met een Nederlands paspoort.

Haarlem wil volgens burgemeester Wienen een zo goed mogelijke, tijdelijke opvang bieden aan 'de Nederlandse slachtoffers van het humanitaire drama in Afghanistan in afwachting van het beschikbaar komen van passende huisvesting verspreid in ons land'.

Haarlem heeft eerder gebruik gemaakt van een passagiersschip voor de opvang van dakloze mensen tijdens de coronapandemie. Het ministerie van Binnenlandse Zaken betaalt deze opvang.

De Nederlanders op het schip waren eerst Afghaanse vluchtelingen, kregen in Nederland een verblijfsstatus en gingen weer terug (remigreerden) naar hun vaderland toen het daar weer veilig genoeg was om te gaan wonen. Nu met de komst van de Taliban moeten zij opnieuw vluchten uit hun land.