Bij drie bruggen in Haarlem is sprake van een potentieel gevaarlijke situatie. Uit een inventarisatie van de gemeente blijkt dat oplossingen wel in zicht zijn voor deze risico's, maar die laten nog even op zich wachten.

De inventarisatie is een vervolg op een eerder, alarmerend, rapport uit 2018 waaruit bleek dat de bruggen in Haarlem 246 punten met een verhoogd veiligheidsrisico hadden. Gaandeweg worden deze nu opgelost. In mei 2021 waren er 14 ernstige zogenoemde 'rode risico's' waarvan bij elf tijdelijke maatregelen zijn genomen.

Bij de Verfrollerbrug over het Spaarne zijn er eigenlijk te weinig slagbomen voor het aantal fietspaden. Het risico bestaat dat fietsers opgesloten kunnen raken tussen de slagbomen wanneer de brug omhoog gaat. Het vergt elke keer veel inspanning van de brugwachters om dit te voorkomen. De oplossing is dat er meer slagbomen gaan komen. En dat de weg wordt heringericht. Dat duurt even omdat daar een vergunning voor moet worden aangevraagd.

Bij de Buitenrustbrug staan de slagbomen te dicht op de doorvaartopening. Een kind zou hier volgens de gemeente doorheen kunnen kruipen en vrij snel in die opening kunnen vallen. De slagbomen kunnen niet verplaatst worden, omdat het brugwachtershuisje in de weg staat. Deze zomer nog komt er daarom extra gele belijning ter waarschuwing.

Bij de Prinsenbrug is het gevaar er vooral voor de boten. Er is nog onvoldoende zicht vanuit het brugwachtershuisje. Ook al zijn er extra camera's geplaatst, er zijn nog steeds blinde vlekken. De oplossing komt eind 2023 wanneer er centrale bediening op afstand is, volledig met meer camera's.

Niet suppen

De gemeente is nu bezig met een lange lijst aan rode, oranje en gele risico's weg te werken. Denk bijvoorbeeld aan het ophangen van camera's, voorlichten dat zwemmen in het Spaarne verboden is en het proberen te voorkomen van glijpartijen. Zo wordt er komende maand een adviesroute voor suppers ingesteld om suppen op het Spaarne tussen de Langebrug en Gravestenenbrug te vermijden.

Veel van de nog te nemen maatregelen worden de komende jaren uitgevoerd tijdens groot onderhoud aan de beweegbare bruggen en de komst van de centrale bediening van de bruggen buiten het centrum.