Omwonenden van het Reinaldapark in Haarlem hebben vrijdagavond een vuilniszak met verzameld drugsafval uit het park overhandigd aan de gemeente.

Het Reinaldapark wordt al jaren geteisterd door overlast van drugs- en alcoholgebruikers. Omwonenden hebben in een half uur tijd een vuilniszak vol bierblikjes en lachgasballonnen verzameld. Die zak werd vrijdagavond overhandigd aan de gemeente, die zegt nu echt te willen optreden tegen de overlast.

De overhandiging vond plaats tijdens een schouw, waarbij zo'n 25 bewoners en mensen van de gemeente een ronde maakten door het park om te kijken naar mogelijkheden om het park veiliger te maken.

Zo wordt nagedacht over snoeien van struiken om de zichtlijnen te verbeteren. Ook wordt er meer cameratoezicht overwogen en is er een alcoholverbod geopperd. De buurtbewoners hameren vooral op meer toezicht van handhavers.

Na de zomer komt de gemeente met een uitgewerkt plan om de overlast in het Reinaldapark te beperken.