De grotere terrassen mogen in Haarlem tot 1 januari 2022 blijven staan, ook als de anderhalvemetermaatregel in de horeca in de tussentijd wordt opgeheven.

Koninklijke Horeca Nederland afdeling Haarlem had gevraagd om de extra tafels en stoelen tot 1 januari 2023 neer te zetten. Dat vindt het college van burgemeester en wethouders te gortig.

Het college van Haarlem heeft besloten deels aan de vraag van de horeca tegemoet te komen. Restaurants en cafés willen langer gebruikmaken van de uitgebreide terrassen om zo de gederfde inkomsten van tijdens de coronaperiode in te kunnen halen. De terrassen mogen nu tot 2022 groter blijven, mits de uitbaters zich houden aan tien terrasregels die door de gemeente zijn opgesteld.

Eerder hadden Haarlemse horecaondernemers tegenover nieuwspartner NH Nieuws en Haarlem105 al aangegeven ook na de coronacrisis hun grotere terras te willen behouden. Eén ondernemer vertelde zeker vijf jaar nodig te hebben om de schade in te halen.

Door nu een duidelijke einddatum te geven, hoopt het college meer begrip te kweken bij Haarlemmers die last ondervinden van de grotere terrassen. Fietsers, voetgangers en mensen met een fysieke beperking kunnen er last hebben en er kan meer geluidsoverlast zijn.

Wijkraden verdeeld over verlenging grote terrassen

De wijkraad Binnenstad is tegen lange verlenging van de duur van grotere terrassen vanwege hinder en overlast. Zij willen dat er strenger wordt gehandhaafd tegen ondernemers die de regels iets te ruim nemen. De wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen ziet geen bezwaren.

De wijkraad Heiliglanden De Kamp heeft geen bezwaren, maar geeft wel aan dat de horecaondernemers en de afdeling Handhaving goed moeten toezien op de vrije loop- en fietsruimte om de terrassen heen.

De horeca betaalt wel weer precario over de reguliere terrassen, maar hoeft over de uitgebreidere terrassen niet meer af te dragen aan de gemeente.