De Haarlemse gemeenteraad heeft unaniem het plan afgewezen om voor grote gezinnen meer afvalstoffenheffing te rekenen.

Als gevolg van het plan zouden gezinnen van vier of meer personen jaarlijks bijna 100 euro meer moeten betalen.

Het knaagt aan het geweten van de Haarlemse raad dat de stad te boek staat als een van de duurste grote gemeenten. Dit steeg afgelopen jaar minder hard dan in vergelijkbare steden, maar ondertussen zijn de woonlasten wel al gemiddeld 119 euro hoger dan in die vergelijkbare steden.

Haarlem wil graag zo snel mogelijk een beloningssysteem opzetten voor het scheiden van afval. Maar door de financiële onzekerheid is besloten nu geen uitgaven te doen die niet strikt noodzakelijk zijn.

Zolang dat nieuwe beloningssysteem voor afvalscheiden er nog niet is, wilde het college in ieder geval een eerlijkere afvalstoffenheffing invoeren. Vandaar het plan om onderscheid te maken in de grootte van gezinnen.

Maar de enorme stijging in kosten voor de vier- en meerpersoonshuishoudens is voor de voltallige gemeenteraad te absurd. Er moet nu dus gekeken worden naar een andere oplossing.