Staatsbosbeheer laat een grootschalig muziekevenement met duizend bezoekers per dag dat gepland stond voor 2023 op landgoed Elswout in Overveen niet toe. Het initiatief voor dit evenement kwam van theatergezelschap Tafel van Vijf, maar zou volgens Staatsbosbeheer "niet passend" en "te omvangrijk zijn".

De Stichting Behoud Erfgoed Zuid-Kennemerland (SBEZK) is al maanden fel tegenstander van het plan van de Tafel van Vijf. Toen de SBEZK een petitie opstelde tegen het Borski-festival, zoals het zou gaan heten, bleek dat ze niet alleen stonden. De petitie werd meer dan zesduizend keer ondertekend.

Boswachter Rien de Vries zegt dat de petitie heeft meegespeeld bij de beslissing niet mee te werken aan het festival. Maar de belangrijkste overweging voor Staatsbosbeheer was dat het evenement veel te groot zou worden. Hij benadrukt dat er nog geen concrete plannen waren en dat het tot nu is gebleven bij oriënterende gesprekken.