Het vuurwerkverbod dat Haarlem deze jaarwisseling gaat instellen, krijgt nog wel uitzonderingsgebieden. Als de openbare orde in het geding is, wil de gemeente locaties kunnen aanwijzen waar vuurwerk wel afgestoken mag worden.

De gemeente moet nog bepalen waar die uitzonderingsplekken komen. Ook maakte de raad duidelijk dat deze extra bepaling bij het vuurwerkverbod alleen maar een tussenoplossing is, want uiteindelijk wil de meerderheid van de raad het vuurwerk helemaal uit de stad en Spaarndam verbannen.

Burgemeester Jos Wienen noemde donderdag in de commissie-Bestuur het Reinaldapark als voorbeeld van zo'n uitzonderingsgebied. "Mensen die dan heel graag vuurwerk willen afsteken, kunnen het daar dan doen", stelt hij voor. Een totaalverbod zou volgens hem wel het duidelijkst zijn, maar hij is huiverig voor het zogenoemde 'waterbedeffect'.

"Het kopen van vuurwerk mag nog gewoon", legt burgemeester Wienen uit. "Dus als er geen aangewezen plek in Haarlem is en je wil je wel aan de regels houden, dan ga je naar de buren om het daar af te steken." De buurgemeenten in de regio Zuid-Kennemerland hebben namelijk aangegeven zo'n lokaal vuurwerkverbod nu nog niet te willen. Ze wachten liever op een landelijk verbod.