Twee oplichters proberen per brief onder de namen 'Stephan en Anne' persoonlijke gegevens van bewoners van de Haarlemse binnenstad te stelen. In de brief staat dat ze het initiatief willen nemen voor een buurtfietsenstalling en geïnteresseerden kunnen op een website gegevens achterlaten.

De oplichters beweren buurtgenoten te zijn en schrijven dat ze samenwerken met de gemeente Haarlem en de Fietsersbond. Dat is niet het geval, waarschuwen de gemeente en de bond. "De Fietsersbond heeft niets met deze brief te maken en heeft hier nooit overleg gevoerd. Wij distantiëren ons daarom van deze brief", aldus de Fietsersbond.

De brief is in het Nederlands en het Engels geschreven. De briefschrijvers benadrukken dat fietsen steeds populairder wordt en dat mensen steeds vaker een tweede fiets of duurdere tweewieler hebben en die op straat moeten stallen.

Daarom willen ze een onderzoek naar een bewaakte en overdekte buurtstalling met allerlei voorzieningen waar alle soorten fietsen terechtkunnen. Bij interesse en om de animo te peilen, wordt gevraagd een formulier in te vullen en een mail te sturen.

In ieder geval heeft één lid van de Fietsersbond haar gegevens ingevuld op de website. "Ik heb argeloos gereageerd. Wat kan ik nu doen om fraude met mijn gegevens te voorkomen?", schrijft zij aan de bond.

"Je kunt weinig doen als je je gegevens hebt prijsgegeven. Dat betekent nog niet dat er misbruik van je gegevens wordt gemaakt. Hou goed in de gaten of je opnieuw benaderd wordt of als anderen van je gegevens misbruik maken. Doe in dat laatste geval aangifte", luidt het antwoord.

Volgens de bond bestaat het vermoeden dat er geprobeerd wordt aan zogeheten naw-gegevens te komen, waar dan mogelijk misbruik van gemaakt kan worden. De brief is verspreid in een aantal buurten in het centrum van Haarlem. Dat is ook gebeurd in Alkmaar en Amsterdam.