De provincie Noord-Holland vindt het geen goed idee om de verslaafdenopvang Domus+ aan de Robertus Nurksweg te bouwen. De locatie bij de toegangsweg A200 en station Haarlem-Spaarnwoude ligt in een gebied dat beschermd is vanwege de ligging van het fort bij de Liebrug, onderdeel van de Stelling van Amsterdam die op de Werelderfgoedlijst van Unesco staat.

De Stelling van Amsterdam is in 1996 toegevoegd aan de Werelderfgoedlijst.

Het college van burgemeester en wethouders stelde eerder al voor de Domus+ voor verslaafden op de locatie Nieuweweg in de Zuiderpolder in Haarlem-Oost te plaatsen. Sinds de gemeente in 2018 een oude boerderij heeft opgekocht met de intentie daar de opvang te bouwen, verzetten omwonenden zich hevig tegen dat plan.

De gemeenteraad drong daarna aan op een grondig onderzoek naar alle mogelijke locaties in de stad, maar weer kwam de Nieuweweg als beste plek uit de bus. Nog eenmaal wilde de gemeenteraad dat het alternatief aan de Robertus Nurksweg onder de loep werd genomen.

Maar de provincie acht de bouw van een verslaafdenopvang voor 24 personen niet "van groot genoeg openbaar belang" om ontheffing te krijgen op de beschermde status van het gebied.

Geen bebouwing in het gebied toegestaan

De voorwaarden van Unesco voor locaties die in de zogenoemde 'schootcirkel' van een fort liggen, zijn door de provincie bestudeerd. Uit de voorwaarden blijkt dat er in het open gebied in die cirkel geen bebouwing is toegestaan. Het maakt niet uit of een nieuw gebouw uit het zicht aan de andere kant van de weg ligt.

Ook ligt de locatie in een tweede beschermde zone, namelijk die van Bijzonder Provinciaal Landschap. Deze is er om "dierbare landschappelijke en cultuurhistorische kernkwaliteiten te beschermen", zo blijkt uit een mail van ambtenaren van de provincie aan de gemeente.

Landschappelijke waarden prevaleren hier boven elke vorm van stedelijke ontwikkeling, ook al is in deze zones in het verleden weleens ruimte geboden aan stedelijke functies.

Wat de bepalingen van Unesco en het Bijzonder Provinciaal Landschap voor de ontwikkeling van de compleet nieuwe woonwijk Oostpoort in hetzelfde gebied betekenen, is nog onduidelijk.

De gemeenteraad neemt donderdag 24 juni een besluit over de locatie voor de Domus+.