Bewoners van Sinnevelt en de Planetenwijk in Haarlem-Noord zijn bang dat er ondanks hun grote bezwaren toch een supermarkt op de plek van de Bison Bowling komt.

Dat hebben ze zaterdagavond aan de commissie Ontwikkeling van de gemeente laten weten. Vorig jaar was ze nog beloofd dat er geen supermarkt zou komen.

Ontwikkelaar Hoorne Vastgoed blijft desondanks de mogelijkheden onderzoeken. De raad heeft namelijk zelf de deur op een kier gezet door de belofte niet zwart-op-wit te zetten.

Wijkraadsleden van Sinnevelt en Planetenwijk deden zaterdag een dringend beroep op de raadsleden van de commissie Ontwikkeling om de plannen voor een supermarkt toch tegen te houden.

De ontwikkelaar heeft in de afgelopen maanden met de omwonenden informatiesessies georganiseerd. Daarbij deed de vastgoedontwikkelaar niet geheimzinnig over de supermarkt die Hoorne Vastgoed wil vestigen op de begane grond van een appartementencomplex voor vierhonderd woningen.

"We zijn een dochteronderneming van Vomar en hebben het terrein van de bowlingbaan aangekocht met de intentie om er een supermarkt te plaatsen", zegt manager Jan Joost Bloemendal van Hoorne Vastgoed tegen nieuwspartner NH Nieuws. "We willen daar zo transparant mogelijk over zijn."

Volgens wijkraden is er geen behoefte aan extra supermarkt

De wijkraden hebben vorig jaar uitgezocht dat er geen behoefte aan is, omdat er genoeg supermarkten in de omgeving zijn. Volgens eigen onderzoek van de wijkraden zijn er ook genoeg supermarkten voor nieuwe bewoners.

De gemeenteraad van Haarlem was in februari vorig jaar gevoelig voor deze argumenten en schrapte de passage over de realisatie van een supermarkt. Alleen werd de mogelijkheid wel opengelaten voor het geval er alsnog draagvlak voor gevonden zou worden.

In het amendement op de Ontwikkelvisie Orionweg/Planetenlaan dat de gemeenteraad op 27 februari 2020 aannam, staat dat "bij draagvlak onder bewoners het vestigen van een supermarkt wel mogelijk moet zijn, maar dat er op dit moment geen noodzaak is om supermarktmeters aan de zone toe te voegen".

Dat de vastgoedontwikkelaar de plannen voor de supermarkt doorzet, vindt wijkraadslid Hans Spruit uit Sinnevelt niet vreemd, omdat die mogelijkheid nu eenmaal door de gemeenteraad is gegeven. "Maar wij voelen ons nu een speelbal van de grote partijen. Toch blijf ik hopen dat we de supermarkt kunnen tegenhouden."