De Heemsteedse huisarts over wie meerdere klachten waren ingediend bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), noemt het "pertinent onjuist" dat hij patiënten tegenwerkt bij het krijgen van een coronavaccinatie.

De man zou weigeren patiënten vaccinaties toe te dienen en hen beletten om elders een coronaprik te krijgen.

Een huisarts mag om principiële of praktische redenen weigeren een vaccin toe te dienen, maar hij moet dan wel regelen dat een patiënt bij een andere arts terechtkan.

Volgens Biëlla Luttmer uit Haarlem deed de huisarts er juist alles aan om haar op andere gedachten te brengen. Zij en tientallen andere patiënten zijn om die reden als patiënt weggegaan bij de betreffende huisarts.

De man ontkent dat. Hij zegt dat hij de vaccins "experimenteel" vindt en maakt zich zorgen over de bijwerkingen op lange termijn. Maar hij vindt dat hij zijn rol als huisarts niet verzaakt.

"Zelf weiger ik principieel deze vaccinatie aan patiënten te geven. Het is mijn overtuiging dat de nadelen ervan groter zijn dan de voordelen. Als mijn patiënten na ontvangst van deze informatie van mij besluiten dit vaccin te nemen, geef ik hen exact aan waar zij zich kunnen laten vaccineren. Ik laat geen enkele patiënt die het vaccin wil aan zijn lot over. Berichten die anders luiden, zijn pertinent onjuist", aldus de huisarts.