Negen Haarlemmers krijgen een koninklijke onderscheiding tijdens de jaarlijkse lintjesregen. Daaronder vallen onder anderen Erna Aarsen, die zich met haar hulphond inzet voor veteranen, en stadshistoricus Wim Cerutti. Burgemeester Jos Wienen reikt de onderscheidingen verspreid over deze week uit.

Wim Cerutti (74)

Cerutti is meer dan 25 jaar belangeloos actief als stadshistoricus van Haarlem en Kennemerland. Hij leverde een grote bijdrage aan het onderzoek naar en de publicatie over de geschiedenis van personen, gebouwen, instellingen en ontwikkelingen in deze stad en regio. Hij is bestuurslid van verschillende historische genootschappen in de regio.

Hij was in Haarlem de drijvende kracht achter de organisatie van het Torrentiusjaar 2014 en het Coornhertjaar 2018. Cerutti heeft zich tot slot verdienstelijk gemaakt voor onder meer de Stichting Architectuur Museum en de Stichting tot Uitgaaf van Bronnen van het Oud-Vaderlandse Recht.

Antoon Erftemeijer (66)

Erftemeijer is conservator moderne kunst van het Frans Hals Museum Haarlem en daarnaast voorzitter van de Commissie Kunstzaken en KathedraalMuseum van de stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo (de Koepelkathedraal).

Deze stichting heeft bij de vorig jaar afgeronde langdurige restauratie van de Koepelkathedraal veel gebruik kunnen maken van de grote kennis van Erftemeijer. Hij is of was daarnaast auteur of coauteur van tal van publicaties met een kunsthistorische invalshoek. Daarmee heeft hij volgens de gemeente veel kennis over kunstgeschiedenis voor een groeiend geïnteresseerd publiek toegankelijk gemaakt.

Erna Aarsen (65)

Aarsen zet zich inmiddels 28 jaar in diverse vrijwilligersfuncties in voor de Stichting Hulphond Nederland. Deze grote vrijwilligersorganisatie helpt mensen met een fysieke of geestelijke zorgvraag via de inzet van een hulphond.

Via gastlessen op basisscholen, lezingen en demonstraties zorgt Aarsen voor een grotere naamsbekendheid van de stichting. Sinds een aantal jaren geeft zij met de oud-commandant van de Landstrijdkrachten Peter van Uhm voorlichting over het inzetten van hulphonden bij veteranen met een posttraumatisch stress-syndroom. Aarsen zamelt ook geld in voor hulphonden voor veteranen.

Hans Beelen (74)

Beelen zet zich vijftig jaar belangeloos in voor de parochie van de Koepelkathedraal. Hij was eerder onder meer acoliet en beheerder van de Bavo-kelder, sociëteitsruimte van de basiliek. Sinds bijna twintig jaar is hij tevens hulpkoster.

Daarnaast zet Beelen zich al twintig jaar in voor het Rode Kruis, District Kennemerland als hulpverlener/EHBO'er. Hij is voor het Rode Kruis ook actief in het kader van de rampenhulpverlening, onder meer als chauffeur voor het Noodhulpteam. Hij ondersteunt het Rode Kruis bij de organisatie van evenementen als rolstoel- en fietstochten.

Bernard Felix (72)

Felix richtte in 2005 de werkgroep Oeverlanden aan de Liede van Landschap Noord-Holland op. Als coördinator van deze werkgroep zet hij zich sindsdien in voor het beheer, behoud en versterking van de natuur in dit gebied. Daarnaast maakt Bernard Felix zich belangeloos verdienstelijk voor de Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer, aanvankelijk als secretaris en sinds zeven jaar als voorzitter.

Bij de Zorggroep Reinalda is hij actief als gastheer tijdens de thematische mantelzorgavonden en verleent hij praktische ondersteuning aan bewoners van deze Haarlemse zorginstelling.

Koos Goes (80)

Sportvereniging Geel-Wit in Haarlem beschouwt Goes als haar 'supervrijwilliger'. Hij werd 65 jaar geleden lid van deze grote Haarlemse voetbalclub. Koos Goes heeft zich voor Geel-Wit sindsdien tot op de dag van vandaag in zowel bestuurlijke als sportieve en praktische functies ingezet. Op het terrein van Geel-Wit is een kunstgrasveld naar Goes vernoemd.

Dick Hordijk (74)

Hordijk is 56 jaar als vrijwilliger actief voor de afdeling Haarlem en omstreken van het Nederlandse Rode Kruis. Als lid van het team bevolkingszorg gaf hij les in het ondersteunen van hulpbehoevenden bij algemene dagelijkse levensverrichtingen. In 2015 en 2016 heeft Hordijk vluchtelingen in Haarlem en omstreken van onderdak en kleding voorzien.

Cora Hulsebosch (71)

Hulsebosch maakt zich 37 jaar in diverse functies verdienstelijk voor de IJsclub Haarlem en omstreken. In de periode 1997-2003 was zij voorzitter van de ijsclub. Zij was daarnaast onder meer begeleidster voor de jongste jeugd en de jeugdafdeling Het Winterkoninkje.

Daarnaast is Hulsebosch totaal 22 jaar secretaris van de Stichting Kunstijsbaan Kennemerland. Ze stond mede aan de basis van de verbouwing van het ijsbaancomplex, het aanleggen van de ijsvloer op het middenterrein en de aanleg van een tijdelijke overkapping van het middenterrein van het complex. Naast haar inzet voor de schaatssport maakt Hulsebosch zich in Haarlem verdienstelijk voor de opvang van vluchtelingen.

Cor Vronik (78)

Vronik is medeoprichter van de Stichting SeniorWeb, de organisatie die senioren in Haarlem, Zandvoort, Heemstede en Santpoort-Zuid via cursussen en inloopspreekuren vertrouwd maakt met de digitale wereld.

Zij zet zich voor deze organisatie in als ambassadeur, docent, ondersteuner en organisatievrijwilliger op leslocaties. Sinds 2008 is Vronik voorzitter van de Stichting SeniorWeb. Daarnaast is ze gecertificeerd dansleider werelddansen bij de ORO-Dansvereniging in Haarlem. Ze geeft danscursussen aan groepen senioren uit Zandvoort en Haarlem.

Wim Cerutti en Antoon Erftemeijer zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De andere genoemde Haarlemmers mogen zich Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen.