De Haarlemse politiek is het niet eens geworden over de locatie voor twee vormen van verslaafdenopvang.

Coalitiepartijen CDA en D66 zijn er niet van overtuigd dat alternatieve plekken niet zouden voldoen. Alle oppositiepartijen hebben amendementen en moties aangekondigd voor een raadsbesluit van volgende week. Ze zijn vooral ontevreden over de manier van participatie door omwonenden en de nog niet nader uitgewerkte veiligheidsplannen.

Woensdagavond stonden alleen GroenLinks en de PvdA achter de voorkeur van de wethouders voor zes containerwoningen (Skaeve Huse) voor overlastveroorzakers aan de Vergierdeweg in Haarlem-Noord en een Domus+-wooncomplex voor 24 uitbehandelde verslaafden aan de Nieuweweg in Haarlem-Oost. Vooral bij deze laatste vorm van opvang plaatsen de raadsleden vraagtekens.

Volgens wethouder Floor Roduner moet er genoeg ruimte zijn om goede randvoorwaarden te scheppen. Zo moet er bijvoorbeeld ruimte zijn voor een goede dagbesteding, zoals een pluktuin. Dat is volgens hem het beste mogelijk bij de vervallen boerderij op de Nieuweweg in de Zuiderpolder.

Ook het door de wijkraden aangedragen alternatief in het Schoteroog acht hij minder kansrijk. Dan worden volgens Rodunder de risico's op elkaar gestapeld. Natuurregels, dat het dicht bij gevestigde zware industrie is en scouting en een zeilschool als buren geven volgens hem risico's. "En dat zijn criteria die u als raad zelf hebt gesteld", zei hij woensdagavond tegen de commissieleden.

Meerderheid wil dat wethouder locatie Schoteroog beter onderzoekt

De meerderheid van de politieke partijen wil toch dat de wethouder de kansen voor een verslaafdenopvang in het Schoteroog onderzoekt. Vooral het gebrek aan draagvlak voor de locatie aan de Nieuweweg is de politici een doorn in het oog. Deze plek staat al ruim twee jaar hoog op het lijstje van het collegebestuur van Haarlem.

De komende raadsvergadering staat gepland op donderdag 22 april. Hoe de gemeenteraad volgende week zal beslissen, hangt voor een groot deel af van concreet uitgewerkte beheers- en veiligheidsplannen.

De meerderheid van de gemeenteraad lijkt het wel eens te zijn over het project Skaeve Huse op een weiland aan de Vergierdeweg in Haarlem-Noord.