De gemeente Haarlem wil 36 daklozen onderbrengen in het Anton Pieckhofje. De voormalige voorziening voor ouderen met dementie achter de Europaweg moet over een paar maanden al de deuren openen voor de nieuwe bewoners.

Het hofje moet daarmee een nieuwe 'doorstroomlocatie' worden voor daklozen die nu in de noodopvang zitten. In Haarlem is behoefte aan zo'n locatie.

Het pand aan de Anijsstraat 1 kwam leeg te staan toen Kennemerhart niet meer door wilde gaan met de opvang van de ouderen, omdat de zes huizen rond een binnentuin niet meer voldeden aan de eisen van de tijd. Haarlem en verhuurder Ymere denken dat er een paar maanden nodig zijn om het hofje weer op te knappen.

De nieuwe bewoners krijgen dagelijks professionele begeleiding. Het gaat om daklozen die in staat worden geacht een nieuwe stap te zetten op weg naar zelfstandigheid en een eigen woning.

Omwonenden worden de komende tijd geïnformeerd over de plannen met het Anton Pieckhofje. De huurders van negen sociale huurwoningen bij het hofje worden nauw betrokken bij de nieuwe plannen. De omwonenden in de wijk worden geïnformeerd met een huis-aan-huis-informatiebrief en een te organiseren (video-)informatiebijeenkomst.

"Gegeven het profiel van de bewoners en de jarenlange ervaring met de bestaande tussenvoorzieningen, wordt het risico op woonoverlast als laag ingeschat. Niettemin zal voor dit aspect, zeker in de beginfase van het project, voldoende aandacht zijn", aldus het College.