De alternatieve locatie in een Haarlems recreatiegebied voor een verslaafdenopvang wordt door het college van burgemeester en wethouders resoluut van de hand gewezen. Wijkraden reageren furieus in een brief aan de politieke fracties, die woensdagavond hun beraadslagingen over deze kwestie hervatten.

Tijdens het eerste deel van de commissievergadering twee weken geleden wilde de meerderheid van de gemeenteraad dat een plek in het recreatiegebied Schoteroog ten noorden van het bedrijventerrein Waarderpolder nogmaals goed bekeken zou worden op mogelijkheden. Meer dan dertig insprekers riepen de politiek hiertoe op.

Maar wethouder Floor Roduner liet toen al doorschemeren dat het volgens hem niet een goed alternatief is voor de locaties aan de Nieuweweg in de Zuiderpolder in Haarlem-Oost of de Vergierdeweg in Haarlem-Noord. Hier wil het stadsbestuur respectievelijk een Domus Plus-locatie voor uitbehandelde verslaafden en een Skaeve Huse-project voor notoire overlastveroorzakers realiseren.

Domus Plus is een beschermde woonvorm waar 24 mensen wonen met een verslaving, psychosociale of psychiatrische problematiek, en vaak ook een verstandelijke beperking, meldt de gemeente. Bij het Skaeve Huse-project gaat het om kleine, eenvoudige woningen.

De plek op het schiereiland Schoteroog, een met afschermfolie afgedekte asfaltberg, is volgens de wethouder niet geschikt om op te bouwen omdat er geen heipalen de grond in mogen.

Er is natuur ontstaan dat wordt beheerd door het Recreatieschap Spaarnwoude, waardoor het mogelijk ook lang gaat duren voordat er toestemming is om er te bouwen. Het bedrijventerrein Waardepolder ligt te dichtbij, zegt de gemeente. Binnen de 'geluidscontouren' van industrie wil de gemeente niet, om eventuele klachtenprocedures tegen de bedrijven daar te voorkomen.

Volgens wijkraden is informatie van wethouder niet waar

De wijkraden in Haarlem-Noord en Haarlem-Oost, die na eigen onderzoek met het alternatief op de proppen kwamen, stellen in de brief dat de informatie van de wethouder niet klopt.

De locaties die zij aandragen op Schoteroog liggen niet op de heuvel en er zou bij bouw dus geen gevaar voor het doorprikken van de afschermfolie over de afvalberg zijn. Ook trekken ze in twijfel dat de beoogde locaties te dicht bij de lawaaiige bedrijven liggen en op deze plekken vindt ook geen recreatie plaats zoals aan de andere kant van de heuvel aan het meer De Mooie Nel.

Een factor die het stadsbestuur van Haarlem ook meeweegt is de ontwikkeling van een zonne-energieweide op de heuvels van het Schoteroog en de wens om de nu al jaren stilstaande windturbines te vervangen door één hoge molen. Volgens de wijkraden zal dat laatste echter nooit van de grond komen, omdat Schiphol te dichtbij ligt.

De raadsleden van de commissies Ontwikkeling en Samenleving hervatten woensdagavond hun discussie over realisatie van een Domus+ en een Skaeve Huse-project in Haarlem.