De gemeente Haarlem heeft samen met woonwagenbewoners en woningcorporaties een actieplan opgesteld om meer woonwagenstandplaatsen ter beschikking te stellen. Door het beleid van de gemeente zijn er de afgelopen jaren minder standplaatsen ter beschikking gekomen.

Een van die personen die al jaren een plek zoekt, is Jan van Zeeland. Hij woont al dertig jaar in een 'normaal' huis omdat er geen woonwagenvak voor hem beschikbaar is. "Mijn hele familie woont op een woonwagenlocatie, alleen mijn gezin niet. Ik vind dat ontzettend jammer. Ik heb het gevoel dat het een gemiste kans is en het ons nooit is gegund."

"Het beleid van de gemeente is dat er de afgelopen decennia geen nieuwe woonwagens zijn bijgebouwd", aldus Sabina Achterbergh van Woonwagenbelangen Nederland. "Als er door overlijden van een bewoner toch een plek vrijkwam, dan werd die plaats niet meer verhuurd. Soms werd die plek zelfs vernietigd, zodat er groen voor in de plaats kon komen. Zo probeerden ze ons te verspreiden en te dwingen om in huizen te gaan wonen."

De gemeente hoopt dat het actieplan na de uitvoering leidt tot meer plekken voor woonwagens en een meer leefbare en veilige leefomgeving voor woonwagenbewoners.