Het begin van de avondklok verschuift woensdag van 21.00 naar 22.00 uur. Naar aanleiding daarvan heeft klokkenluider Rien Donkersloot met de gemeente Haarlem besloten het klokkenspel in de Grote Kerk pas om 21.30 uur te laten beginnen. Dat heeft Haarlem nog nooit meegemaakt.

Sinds de zestiende eeuw kleppen de klokken om 21.00 uur om de bevolking eraan te herinneren dat de stadspoorten om 21.30 uur dichtgaan.

Toen de avondklok eerder dit jaar werd afgekondigd, namen raadsleden het initiatief om de Damiaatjes al om 20.30 uur te laten luiden om inwoners erop te attenderen dat de avondklok bijna ingaat. Zo kregen de beroemde stadsklokken een nieuwe functie.

Donkersloot heeft nu met de gemeente besloten die functie erin te houden. Daarom klinkt het bekende deuntje de komende tijd pas om 21.30 uur en eindigt die om 22.00 uur, wanneer de avondklok ingaat. Volgens de klokkenluider is de melodie in de lange historie nog nooit zo laat op de avond te horen geweest.