Wethouder Robbert Berkhout verwacht over anderhalf à twee maanden duidelijkheid te kunnen geven of er in de kelder van het oude V&D-pand aan de Gedempte Oude Gracht in Haarlem een fietsenstalling komt. Dat zou veel overlast van her en der geparkeerde fietsen in het oude centrum verminderen.

Haarlem werkt aan constructieve oplossingen voor knelpunten die ontstaan door de enorme toename van het aantal fietsers in de stad. Zeker sinds de coronacrisis pakken meer mensen de fiets.

Om al snel het hoofd te bieden aan het tekort aan parkeeropties worden een aantal fietsrekken, de zogenoemde fietstulpen, verplaatst naar drukke locaties. Zoals bij de Haasstraat, langs het Spaarne en op de Gedempte Oude Gracht.

Daarnaast worden er fietsvakken gecreëerd, hoewel politici zich daar donderdagavond tijdens de bespreking van het plan in de commissie Beheer kritisch over uitlieten. Ze vrezen dat het de ruimte van de voetganger inneemt. Bovendien ziet het er rommelig uit.

Alles gaat beter worden, denkt wethouder Berkhout als in parkeergarage Raaks ook fietsen gestald kunnen worden en de kelder van de voormalige V&D/Hudson's Bay van vastgoedeigenaar ASR gerealiseerd kan worden. Daarover worden nog de laatste onderhandelingen gevoerd.