De afvalinzameling van Spaarnelanden ondervindt de nodige hinder van de sneeuwval van de afgelopen dagen. Niet alle vuilniscontainers zijn bereikbaar voor de wagens. Ook rolcontainers voor gft-afval zitten soms dichtgevroren.

Er wordt dag en nacht gewerkt aan de begaanbaarheid van de wegen. Ook de afvalinzameling verloopt volgens de reguliere planning, al zijn sommige locaties nog niet bereikbaar voor de wagens van Spaarnelanden.

Jettie Nijenhuis, communicatieadviseur van Spaarnelanden, zegt dat dit uitzonderlijke omstandigheden zijn. "Het bleef maar sneeuwen en hard waaien. Hierdoor sneeuwden de vrijgemaakte wegen weer vol en moesten we deze steeds weer vrijmaken. Er is echt veel meer sneeuw gevallen dan werd verwacht."

Een ander probleem zijn de dichtgevroren rolcontainers voor gft. "Doordat er vocht in het gft-afval zit, vriest de klep dicht en kunnen ze niet geleegd worden", legt Nijenhuis uit. "Een krant onder in de rolcontainer of karton tussen de klep leggen, kan ervoor zorgen dat deze niet dichtvriest."

De gladheidsbestrijding gaat onverminderd door. Er wordt onafgebroken gestrooid, geschoven en geruimd. Dit alles gebeurt volgens het gladheidsbestrijdingsplan, waarin onder meer omschreven staat in welke volgorde wordt gestrooid op diverse routes. Hierbij krijgen busbanen, bushaltes in Haarlem en doorgaande routes voorrang, evenals belangrijke fietspaden, bruggen en toegangswegen naar gemeentelijke instellingen.

Nu het gestopt is met sneeuwen, is de verwachting dat alle wegen snel weer begaanbaar zullen zijn. "We vragen bewoners hun rolcontainer naar een doorgaande weg te rijden voor inzameling, als de straat niet bereikbaar is. Of om de vuilniszakken even thuis te houden, als de ondergrondse container vol is. We werken er hard aan om alles zo snel mogelijk weer op gang te krijgen", aldus Nijenhuis.