De elf inwoners van de wijk Zijlweg-West die als eerste reageren op een uitnodiging van de gemeente Haarlem, mogen plaatsnemen in de eerste gelote wijkraad van de stad. In totaal krijgen tachtig gelote wijkbewoners deze week post met daarin onder meer de uitnodiging, meldt de gemeente woensdag.

Het is onderdeel van het project Wijkforum dat weer deel uitmaakt van het programma Nieuwe Democratie van de gemeente.

Het gemeentebestuur heeft als doel om inwoners meer te laten meepraten en meedenken, bijvoorbeeld door bewoners meer zeggenschap over hun buurt te geven.

Het wijkforum bestaat uit een raad van elf bewoners die door een panel van driehonderd buurtbewoners wordt ondersteund. Zowel de leden van de raad als van het panel zijn door loting gekozen.

Het wijkforum krijgt 30.000 euro om onder meer problemen in de buurt op te lossen. Hoe en waaraan dit wordt besteed, bepaalt het wijkforum zelf.

Zijlweg-West heeft momenteel geen wijkraad en werd om die reden gekozen voor de gelote wijkraad en het gelote panel. De gelote bewoners moeten zich voor 1 februari opgeven.