De Beeldengalerij aan de Dreef in Haarlem wordt hoogstwaarschijnlijk een permanente expositie. Aanvankelijk zouden de beelden van diverse Nederlandse kunstenaars tijdelijk te zien zijn. Nu is het de bedoeling om er een doorlopende expositie van te maken met iedere twee jaar een wisseling van de beelden.

De elf beelden van elf verschillende kunstenaars staan sinds mei 2019 aan de Dreef en vormen het begin van een kunstroute die van de Grote Markt naar de Haarlemmerhout loopt.

De hedendaagse kunstwerken zijn geïnspireerd op het thema recycling en het circulaire denken. De meningen over de beelden zijn verdeeld. Sommigen vinden ze een verrijking, anderen vinden de beelden in het park misplaatst. Jaap van Zetten, voorzitter van Stichting de Beeldengalerij, maakt zich niet zo druk over de verschillende meningen.

Hij zegt dat die meningsverschillen vaak tot leuke gesprekken leiden. "Niet iedereen vindt alles mooi en dat hoeft ook niet. Het kan interessant of boeiend zijn. En als je vraagt wat mensen erin zien of herkennen, dan gaan ze er toch met andere ogen naar kijken."

Het voortbestaan van het kunstproject is mede afhankelijk van het beschikbare budget en fondsenwerving kost veel tijd. Het project wordt nu gefinancierd door de gemeente en met bijdrages van cultuurfondsen, bedrijven en particulieren.

Volgens Van Zetten is er veel steun vanuit het gemeentebestuur. "Veel ambtenaren vinden het leuk. Ik twijfel er dan ook niet aan dat de expositie blijft." Wethouder Michel Rog (Openbare Ruimte) zal met de stichting in gesprek gaan over de toekomst van de expositie.