Waterleidingbedrijf PWN heeft besloten de drukbezochte parkeerplaats Koevlak bij bezoekerscentrum De Kennemerduinen tijdens de kerstdagen en op Nieuwjaarsdag te sluiten. Er worden veel bezoekers verwacht en de PWN wil de toestroom van mensen zo beter spreiden. PWN is een van de beheerders van het gebied.

De maatregelen zijn volgens PWN nodig omdat het bedrijf verwacht dat veel mensen een wandeling komen maken in de duinen nu winkels en horeca dicht zijn vanwege de lockdown. Dat zorgt voor een groot besmettingsgevaar.

Vooral het uitgifteluik voor een koffie to go bij het Duincafé van het bezoekerscentrum trekt veel bezoekers. "We willen voorkomen dat hier een ophoping van mensen plaatsvindt en ervoor zorgen dat mensen zich verspreiden over het gebied", aldus Margot Holland, manager van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland.

Het is tijdens de feestdagen ook niet mogelijk om gebruik te maken van de toiletten bij het Duincafé of de speeltuin bij het bezoekerscentrum. De speeltuin is afgelopen weekend al gesloten vanwege grote drukte en zal de hele kerstvakantie dichtblijven.

Duingebied blijft wel open

Afgelopen april werd het duingebied al eens volledig afgesloten voor bezoekers vanwege de enorme toeloop van bezoekers en het niet naleven van de coronaregels. Dat is nu niet het geval. Volgens parkmanager Holland blijft het duingebied zelf wel open en is het bereikbaar met de fiets.

"Het is belangrijk dat mensen naar buiten kunnen, maar ze moeten wel afstand houden. En dat is uiteindelijk ieders eigen verantwoordelijkheid." Door de parkeerplaats te sluiten verwacht Holland ook dat het duingebied vooral door de lokale bevolking bezocht zal worden en niet door mensen van buiten de regio.

Indien het toch te druk wordt, zullen in overleg met de Veiligheidsregio Kennemerland extra maatregelen genomen worden.