Een oude boerderij aan de Nieuweweg in Haarlem staat op een "shortlist" voor de plek van een woonvoorziening voor verslaafden. Na eerdere felle protesten tegen dit plan is er groot onderzoek gedaan naar alle bruikbare locaties in Haarlem. De gemeente blijft ook na dat onderzoek bij het standpunt dat deze locatie in de wijk Parkwijk-Zuiderpolder in Haarlem-Oost zeer geschikt is.

Haarlem zoekt al jaren naar geschikte plekken in de stad voor een zogenoemde Domus Plus vestiging van het Leger des Heils en voor het project Skaeve Huse met maximaal zes wooneenheden. Begin volgend jaar volgen de twee definitieve locaties.

Nadat de gemeente twee jaar geleden op fel verzet stuitte van omwonenden van de locatie aan de Nieuweweg, werd een oproep gedaan onder de Haarlemmers om zelf locaties aan te dragen. De locaties zijn getoetst op veiligheid, de staat van het terrein en de afstand tot omliggende huizen en scholen.

Onder geheimhouding heeft de gemeenteraad gekozen voor vier potiëntiele plekken, waarvan één op het weiland naast de boerderij aan de Nieuweweg in de Zuiderpolder. De andere plekken zijn bij de monumentale boerderij Noord Akendam, aan de parellelweg Robert Nurksweg op een groen perceel bij de fly-over over station Haarlem-Spaarnwoude en op het terrein van de afvalwaterzuiveringsinstallatie Schalkwijk.

Omwonenden, bedrijven en wijkraden van deze vier locaties worden nog geïnformeerd op een digitale informatiebijeenkomst.

Domus Plus is een beschermde woonvorm waar 24 mensen komen te wonen, die niet of moeilijk van hun verslaving af kunnen komen en vaak ook kampen met psychische of verstandelijke beperking. Daar is 24 uur per dag intensieve begeleiding en toezicht. Voor de eenvoudige woningen van Skaeve huse waar mensen komen te wonen die zich niet in een normale woonwijk kunnen handhaven, is beperkt toezicht op beheer en onderhoud.