De twee gebouwen van basisschool Ter Cleeff in Haarlem voldoen niet aan de minimale eisen voor de ventilatie. Dat betekent volgens de gemeente dat het noodzakelijk is dat de ramen in de wintermaanden openblijven vanwege de coronacrisis.

Naast basisschool Ter Cleeff aan de Korte Verspronckweg en het Santpoortplein, moeten de ramen ook open bij de internationale school aan de Oorkondelaan en de internationale Schakelklas aan de Schoterstraat.

Het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen heeft een ondergrens bepaald voor veilige ventilatie. Hoewel de precieze rol van de ventilatie bij de overdracht van het coronavirus nog niet bekend is, heeft het team opdracht gegeven een onderzoek te doen naar de ventilatie.

Tien schoolgebouwen vallen onder het beheer van de gemeente Haarlem. Die heeft onderzoek gedaan naar de ventilatie in de gebouwen. Hiervan zijn er vier goedgekeurd. Dat zijn basisschool Peppelaer, de internationale school aan de Schreveliusstraat, Basisschool de mgr. Huibensschool in het IKC Wijzer aan de Vilniusstraaat en de Vrije School aan de Wouwermanstraat.

Nader onderzoek is nog nodig bij de Rudolf Steinerschool, basisschool Bavo aan de Geusevesperstraat en de Vrije School aan de Korte Verspronckweg.

Het is nog niet duidelijk of andere Haarlemse schoolgebouwen de ramen open moeten houden.