De meerderheid van de raadsleden is het niet eens met het besluit van burgemeester Jos Wienen om Haarlem aan te melden voor de proef om buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) uit te rusten met een korte wapenstok. De gemeente Haarlem heeft zich daarom teruggetrokken als potentiële proefgemeente.

Hoewel burgemeester Wienen het met de meerderheid van de gemeenteraad eens is dat de wapenstok niet ideaal is, wilde hij de Haarlemse handhavers wel de kans geven om uit te zoeken wat de praktijkervaring is. Boa's vragen al lange tijd om betere uitrusting, omdat het geweld tegen hen bij handhaving steeds vaker escaleert.

Wienen heeft bij minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid gelobbyd voor het toestaan van pepperspray in de uitrusting van de boa's, maar die heeft anders besloten. Om toch goed inzicht te kunnen houden op de ontwikkelingen, had Wienen Haarlem aangemeld voor een proefproject met de wapenstok in tien gemeenten.

Een meerderheid van de Haarlemse raadsleden is hier fel tegen gekant. Bijna alle partijen willen eerst afwachten wat het effect van het dragen van bodycams op de veiligheid van de boa's is. Haarlemse handhavers zijn er sinds 1 oktober mee uitgerust.

Ook Zandvoort heeft zich aangemeld voor de proef. De Haarlemse burgemeester hoopt dat hij van de ervaringen van de buurgemeente kan leren.