In Haarlem ligt nog te veel zwerfafval op straat, vindt JCI Kennemerland. Ieder jaar organiseert de internationale netwerkorganisatie JCI de World Cleanup Day. Zo'n vijftig vrijwilligers hebben zich dit jaar aangemeld om in Haarlem het afval van de straten en uit parken te verwijderen.

Bewapend met vuilniszakken en grijpers verplaatsten de vrijwilligers zich in verschillende groepen van station Haarlem naar de Haarlemmerhout om zwerfafval te rapen.

"Vooral in de bosjes zullen we veel afval vinden, omdat de straten toch best goed worden schoongemaakt", zegt Jeske van Waijenburg, een van de organisatoren. "We vinden er veel blikjes, maar ook kleden van bijvoorbeeld zwervers of drankflessen."

Op de vraag waarom ze het doet, moet ze lachen: "Wij doen dit, omdat we het leuk vinden. Ja, eigenlijk zouden de mensen zelf hun afval moeten opruimen, maar dat gebeurt niet altijd en dus doen wij het. Het geeft ontzettend veel voldoening om straks met een volle zak op het eindpunt aan te komen."

De groepen liepen verschillende routes, die allemaal uitkomen in de Haarlemmerhout. Daar worden alle gevulde vuilniszakken door Spaarnelanden opgehaald.

"We hopen met deze actie meer bewustzijn bij mensen te creëren, zodat ze minder makkelijk afval op straat gooien. Hopelijk hoeven we ooit deze actie niet meer te organiseren omdat mensen alles opruimen, maar die kans is wel heel klein", zegt organisator Mariska van Eijk.

JCI heeft meer dan 200.000 leden in 110 landen. In Nederland heeft de organisatie ongeveer 100 afdelingen met 2.500 leden.