Quinten de Lange, van basisschool De Molenwiek, is gekozen als nieuwe kinderburgemeester van Haarlem. Hij is gekozen uit tien kandidaten.

In de kinderraad zitten achttien kinderen van scholen uit Haarlem. Tien van hen wilden burgemeester worden.

Zij presenteerden zich aan de kinderraad en vertelden waarom ze een goede kinderburgemeester zouden zijn en welke onderwerpen moeten worden opgepakt. Dat waren onderwerpen zoals racisme en discriminatie, minder zwerfafval op straat en aandacht voor ouderen en eenzaamheid.

De nieuwe kinderraad, met Quinten aan het roer, komt met ideeën voor de stad. Op 26 augustus is de installatie van de raad en Quinten krijgt dan een kinderambtsketen.

Op 16 september 2020 is de eerste vergadering van de kinderraad en de kinderburgemeester. Zij komen daarna één keer per drie weken bij elkaar.

Op 17 februari 2021 vergadert deze kinderraad voor het laatst. Daarna begint de werving van een nieuwe kinderraad en -burgemeester.